Laatst bijgewerkt: zondag 10 mei 2020

Ingekomen Post

tekst

   
   

 

 In 1789 werd officieel een postwagendienst Groningen - Coevorden opgericht met wisselplaats in Grolloo, hoewel er in 1730 ook al sprake is van een postwagendienst op dat traject. De dienst stond bekend als Koevers postwagen en de weg door Rolde naar Grolloo en verder als Koevorsche Postweg. 

 

   
   

 

Bronnen vermelden: in de 12e eeuw in GruonloGrvonlo, in 1298-1304 Groenlo, 1441 Grolle, 1811-13 Grollo, 1867 Grolloo en 1896 Grollo. De betekenis is: het groene bos. Toponymisch verwant met Rolde (rode bos), Eleveld (gele veld) en Geelbroek (geel moerasbos).

De abdij van Assen (Mariënkamp) had in de 15e eeuw goederen in Grolloo en omgeving: erven, tienden, grondrente. In 1853 werd Grolloo een zelfstandige Hervormde Gemeente ten opzichte van Rolde. De dat jaar tot stand gekomen kerk is een in neoclassicistische vormen opgetrokken, recht gesloten zaalkerk. In de geveltoren hangt een klok uit 1422, afkomstig van elders. In 1860 telde het dorp 38 boerderijen en 260 inwoners.

In de jaren '60 van de 20e eeuw werd rond Grolloo een ruilverkaveling doorgevoerd, waardoor zich veel landbouwbedrijven in het buitengebied vestigden. De oude bedrijven kregen een woonbestemming, met name voor forensen op Assen. Ten noordwesten van Grolloo ligt De Berenkuil, een recreatiepark. In het dorp zelf staat een borstbeeld van Harry Muskee.

Schimpnamen voor de inwoners: KnollenKnollebieters en Bokken.