Laatst bijgewerkt: zaterdag 26 december 2015

Grolloo in 1832

via de website watwaswaar.nl

Op verzoek van het Rolder Historich Gezelschap heeft Henk Sturrus meegewerkt aan dit project en wel het gedeelte Grolloo en Schoonlo. Geïnteresseerden in Grolloo en Schoonlo kunnen daardoor gebruik maken van de informatie die bij hem aanwezig is. Dit betreft o.a. de oude kaarten / tekeningen en gegevens betreffende eigendom van percelen en woningen anno 1832. Ook is te bezichtigen de digitale kadastrale atlas van de (oude) gemeenten Anloo, Assen, Gasselte, Gieten, Rolde en Vries.

Met dank aan Henk Sturrus

De website www.watwaswaar.nl vindt u via deze link. Klik hier!

Einde WatWasWaar per 1 januari 2016

WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn.
Lees het volledige nieuwsbericht in de WatWasWaar-nieuwsbrief van november 2015.
Er kwamen veel reacties op het einde van WatWasWaar. Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen in de WatWasWaar-nieuwsbrief van december 2015.

Scans Kadastrale Kaarten in Beeldbank RCE opgenomen

De scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 zijn opnieuw online beschikbaar via de Beeldbank van de RCE op http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren — een eerste startpunt is de gehele collectie scans, gesorteerd op documentvolgorde (op basis van de gemeentecodering): http://bit.ly/1PkZ3gx.
Overige collecties uit WatWasWaar voorlopig niet online beschikbaar

Alle andere collecties worden niet overgedragen aan de RCE. Deze collecties zijn voorlopig niet online beschikbaar — in 2016 wordt verder overlegd met de oorspronkelijke collectie-eigenaren over de mogelijkheden om deze collecties weer online beschikbaar te krijgen.