Laatst bijgewerkt: woensdag 01 september 2021

Vredenheim

Op deze pagina komt de verzamelde informatie over Vredenheim, het onstaan, van heideveld tot ver na de ontginning. Informatie is afkomstig uit de boeken over Grolloo, zoals aanwezig op deze website. De bewonersgeschiedenis, informatie over verkopen e.d. is afkomstig van Henk Meems. De familie Meems heeft lange tijd op Vredenheim of aan de Vredenheimseweg (toen Langweg geheten) geboerd.

19081203 krant PDAC aankoop heide door mevr Lels

19081203 krant PDAC aankoop heide door mevr Lels

19090907 krant PDAC verdeling van de gronden ontginning Vredenheim

19090907 krant PDAC verdeling van de gronden ontginning Vredenheim

Van Lels tot Van Rossum

Rond 1900 werd dhr. Lels, reder uit Rotterdam, eigenaar een terrein dat zich uitstrekte van de huidige ingang van De Berenkuil tot ver achter Vredenheim. In 1910 is hij begonnen met het stichten van enkele boerderijen. Daartoe liet hij een belangrijk gedeelte van het huidige Vredenheim spitten en bouwde hij een viertal boerderijen welke alle getooid werden met het opschrift Vredenheim. Deze eerste boerderijen staan er nog. Het betreft de huidige percelen Vredenheim 5, 6, 8 en 10. Deze worden momenteel (2013) bewoond door de families Naber, Naber, Hoiting en Van Asperen. De eerste bewoners waren respectievelijk Laning, Fennema, Meems en Hingstman. Dat Vredenheim al veel eerder werd bewoond bewijzen de vondsten van graven uit het laat-Neolithicum (2900-2100 v. Chr.) en de urnenveldenperiode (100-600 v. Chr.).

 19120928 krant PDAC ontstaan naam Vredenheim

19120928 krant PDAC ontstaan naam Vredenheim

19130707 krant PDAC tehuur 120ha Vredenheim

19130707 krant PDAC tehuur 120ha Vredenheim

19151217 krant Leeuwarder Courant probleem jacht en Lels Vredenheim

19151217 krant Leeuwarder Courant probleem jacht en Lels Vredenheim

19160210 krant PDAC ontstaan Vredenheim Thalens

19160210 krant PDAC ontstaan Vredenheim Thalens

19161123 krant PDAC ontginning Vredenheim

19161123 krant PDAC ontginning Vredenheim

19171024 krant PDAC tehuur boerderijen

19171024 krant PDAC tehuur boerderijen

19190920 krant PDAC verkoop boerderijen Lels

19190920 krant PDAC verkoop boerderijen Lels

19191001 krant PDAC verkoop boerderijen Lels

19191001 krant PDAC verkoop boerderijen Lels

 19191011 krant Goesche Courant verkoop boerderijen Lels

19191011 krant Goesche Courant verkoop boerderijen Lels

19240930 krant Alkmaarse Courant branden korenmijten Vredenheim

19240930 krant Alkmaarse Courant branden korenmijten Vredenheim

19320827 krant DeBoerderij gezocht godsdienst personeel Vredenheim

19320827 krant DeBoerderij gezocht godsdienst personeel Vredenheim

 

 

19311114 krant PDAC oprichting waterschap Vredenheim

19311114 krant PDAC oprichting waterschap Vredenheim

 

In 1934 heeft dhr. Lels al zijn bezittingen te Grolloo verkocht. De percelen bos waar later camping De Berenkuil zou komen werden voor f 2.000,-- gekocht door de heren Francken en Levy, waarbij eerstgenoemde eigenaar werd van het westelijke deel. De scheiding tussen de beide bospercelen werd gevormd door een afrastering van prikkeldraad welke van noord naar zuid door het bos liep. Dhr. Levy is slechts korte tijd eigenaar geweest van zijn terrein want hij verkocht het al spoedig weer aan een zekere mevrouw Van Rossum die zich hier als een gegoede dame ging vestigen. Op een tentoonstelling kocht zij een schilderij met daarop een villa met de naam "Berenkuil" en zij liet deze villa herbouwen bij de ingang van het landgoed.

19340228 krant DeBoerderij verkoop landgoed Vredenheim

19340228 krant DeBoerderij verkoop landgoed Vredenheim

 

Nieuwsblad van het Noorden 21 maart 1934 verkoop landgoed Vredenheim

19340321 krant NvhN verkoop landgoed Vredenheim

 

Van Henk Meems kreeg ik o.a. dit boekje over de verkoop van landgoed Vredenheim. Dit landgoed is van de heer Lels.

Klik hier voor het boekje!

 

 Onderstaande kaart geeft de percelen aan, zoals deze in 1934 door de heer Lels werden verkocht. (klik op de kaart voor een vergroting.)

1934 Verkoop Landerijen kaart

Om u een idee te geven van de situatie toen, vergeleken met de situatie nu, is de kaart van hier boven gecombineerd met een satelietfoto (vanuit Google-maps).

1934 Verkoop Landerijen opgooglekaart

 

19401017 krant Landbouw en maaschappij ontstaan Vredenheim Thalens

 19401017 krant Landbouw en maaschappij ontstaan Vredenheim Thalens

 

 

 

Mevrouw Van Rossum verkocht in 1952 haar totale bezit. Verschillende noordelijke gemeenten werden toen gezamenlijk eigenaar. Dit waren Rolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer en Veendam. Het waren genoemde gemeenten welke het terrein voor het eerst een kampeerbestemming gaven.

 

Toevoeging op 1 september 2021 door Bertus Reinders

Bron PDAC van 7 september 1955

„Vredenheim" (Rolde) uit zijn isolement verlost

Vredenheim, onder de gemeente Rolde, is uit zijn isolement verlost. Jaren aaneen hebben de bewoners van dit gehucht in de modder gezeten, jaren aaneen hebben zij de winter verwenst omdat de wegen dan onbegaanbaar waren en steeds hebben zij gehoopt op verbetering van hun positie. Zo gauw de weersomstandigheden verslechterden hadden zij grote moeite uit Vredenheim te komen om elders hun inkopen te doen. Tijdens deze moeilijke periode klaagde de dokter van Rolde steen en been omdat hij zijn patiënten zo moeilijk kon bezoeken, terwijl hij zich gelukkig prees als er geen patiënten waren die naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd.

Wegen officieel geopend

Sinds enige tijd is dat alles ten goede veranderd. Er werd een weg aangelegd tussen de wegen Rolde-Grolloo en Grolloo-Amen, alsmede een weg tussen Grolloo en de weilanden waar de Grolloër- en Vredenheimer boeren regelmatig gebruik van maken en deze wegen werden gisteren officieel geopend. Dat de inwoners van Vredenheim hier blij mee waren spreekt welhaast vanzelf. Zij hadden er een vrije dag voor genomen om deze opening bij te wonen en toen de verschillende autoriteiten dan ook arriveerden op het kruispunt van wegen bij de boerderij van de heer J. Bonder heerste er een bijzonder opgewekte stemming. Op het kruispunt waren alle wegen nog versperd door een lint, dat echter door de echtgenote van burgemeester Th. Ph. baron Mackay werd doorgeknipt en daarna richtte de burgemeester zich tot de Vredenheimers die hij gelukwenste met de totstandkoming van de nieuwe weg. Hij heette de vertegenwoordigers van de Cultuur Technische Dienst, de PCW, de Provinciale Waterstaat en de Ned. Heide Maatschappij van harte welkom, waarna de voorzitter van de gemeenschap Vredenheim, de heer T. Ebels namens de bewoners zijn vreugde kenbaar maakte over deze grote vooruitgang.

Een terugblik

Daarna maakten de genodigden een rondrit over de nieuwe wegen, waarna men zich verenigde in café Hofsteenge te Grolloo, waar wederom ’t woord werd gevoerd door burgemeester baron Mackay. Hij wees er op dat de ouderen ongetwijfeld een terugblik zullen werpen op het verleden, toen de wegen er maar zeer slecht bij lagen. Het gemeentebestuur was evenwel diligent; men wilde de bewoners van Vredemheim graag uit het isolement verlossen, doch men diende de juiste tijd af te wachten. Het is soms moeilijk om werken, die absoluut noodzakelijk zijn, te realiseren, aldus de spreker. Nu hebben we evenwel gekregen wat de bewoners van Vredenheim zo graag wilden, doch dat deze weg tot stand is gekomen is te danken aan de medewerking die van vele instanties werd verkregen. Spreker bracht dank aan de feestcommissie voor de hartelijke ontvangst van de genodigden en hij hoopte dat de bewoners tot in lengte van jaren gebruik van deze weg zullen mogen maken. Hij deed een beroep op de bewoners van Vredenheim de weg zodanig te gebruiken dat van beschadigingen geen sprake zal zijn. Ir. Verkoren van de Cultuur Technische Dienst in Drenthe wees er op, dat door het mankeren van goede wegen de mechanisatie in de landbouw vaak achterblijft. De mogelijkheid is nu evenwel geschapen, aldus de spreker om mee te doen. Als regel worden óók slechte wegen echter wel gebruikt voor landbouwmachines, hetgeen nóg slechtere wegen ten gevolge heeft. Vandaar dat spreker het gemeentebestuur gelukwenste met de totstandkoming van deze weg, waardoor men zich heeft gewapend tegen hoge onkosten aan wegen.
De heer Nicolai, directeur van de Coöp- Zuivelfabriek te Rolde toonde zich eveneens verheugd met de nieuwe weg. omdat de oude toestand een grote last voor de fabriek betekende. Er is ons een pak van het hart gevallen, aldus de spreker, nu Vredenheim aan de grote weg ligt. Spreker wilde niet alleen de bewoners, doch ook het gemeentebestuur gelukwensen met de nieuwe weg, die tot stand is gekomen dank zij het streven van het gemeentebestuur, onder aanvoering van burgemeester Mackay. Nadat enige verversingen waren gebruikt, werd de bijeenkomst door de voorzitter van de Vredenheimer gemeenschap, de heer T. Ebels, gesloten.

Feestelijke opening straatweg over Vredenheim 6 september 1955

Feestelijke opening straatweg over Vredenheim 6 september 1955

Enkele foto's uit Kijk op Grolloo

Reisvereniging Vredenheim: ± 1950 Eerste rij: Hendrik Buurman, Tinus Hebels, Jan Bonder, Lucas Hoiting, Cornelis ter Stege, Arend Hingstman, Teunis Hebels, Wessel Kuper, Gerrit Brands, Berend Meems, Reint Meems, Jan Wolbers, T. Wolbers-Kamping Tweede rij: A. Buurman-Tienkamp, A. Meems-Warmolts, L. Kuper-Weitering, A. Hebels-Naber, J. Hingstman-Hadders, H. Meems-Dilling, J. Bonder-Hingstman, R. ter Stege-Zwols, H. Hoiting-Bastiaans, G. Brands-Gulmans

 

Klik hier voor een kaart met de bewonersgeschiedenis van Vredenheim

 

Mevrouw Van Rossum verkocht in 1952 haar totale bezit. Verschillende noordelijke gemeenten werden toen gezamenlijk eigenaar. Dit waren Rolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer en Veendam. Het waren genoemde gemeenten welke het terrein voor het eerst een kampeerbestemming gaven.