Laatst bijgewerkt: zaterdag 04 december 2021

 

Nooit meer doen

 

Wie kent dit gedicht? Het is voorgedragen in Het Markehuis, maar bij welke gelegenheid?

Het komt uit het bezit van Tieme Reinders. Heeft hij het misschien voorgedragen?

Neem even contact op indien u hier antwoord op kunt geven. Bij voorbaat dank!

 

Goedenavond, goedenavond U met zijn allen

En om meteen met de deur in huis te vallen

Zullen wij jullie iets over Grolloo gaan verhalen

En hierbij zeker niet al te ver afdwalen.

 

Laten wij beginnen met 50 huizen en een kerk

Zandwegen en rieten daken en een pracht azuren zwerk.

De boeren gingen toen te voet naar den akker

's morgens zo vroeg, de leeuwerik was nog niet wakker.

 

Zo ging toen ook de herder met zijn kudde op stap

Gevolgd door zijn hond vonden de schapen hun pad.

De herder vond het prachtig op zo'n hei rond te dwalen

's Avonds zat hij dan bij de een, dan bij de ander zijn brood te vermalen.

 

Zo gingen de jaren voorbij en zo langzaam aan kon je merken

Dat ze in het dorp wat anders gingen werken

Het kwam zo ongemerkt je kon het niet ontvluchten

Ja ook in Grolloo lieten de veranderingen zich duchten.

 

Je moest wel mee, ook al was je er niet voor

Neen, dit had bij een ieder beslist geen goed oor.

Zou dit wel goed gaan en zou dit wel kunnen

Toch waren ze blij in zo'n dorp te wonen met de hunnen.

 

Het paard nog altijd trouw voor de wagen

Trok steeds door maar begon zich af te vragen

Wat moet er van mij worden en wat van de folklore

Als straks een ijzeren monster zijn intrede doe in al zijn glore

 

En zo vergleed de tijd er ging veel van het oude verloren

Niet meer te melken op kar transpost in het ochtendgloren

Over de kinderkopjes kwam een laagje teer.

 

Ja Grolloo verloor veel van zijn eigen image

Je moest wel mee het was net een rage

En toch waren de mensen nog trots om hier te wonen

In hun huis, winkel of boerderij omzoomd met wat bomen.

 

Andere mensen zijn zich in ons dorp gaan vesten

Ze kwamen uit het zuiden, oosten en uit het westen

Maar ook wij wensen hun toe hier gezellig te wonen

Tussen de dorpelingen ja tussen de autochtonen.

 

Ja, als je om je heen kijkt in zo'n dorp met veel groen

Krijg je misschien een beetje heimwee naar die tijd van toen

Wat kan een dorp toch op een mens inleven

Het gaat allemaal voorbij het is maar zo even

 

Maar zullen wij ons nu bij het heden bepalen

Het verleden had sfeer dat kan niemand anders vertalen

Ook nu bruist het hier vol van aktiviteit

Waar vind je een dorp met zoveel gezelligheid?

 

En dorp gelegen in het midden van Drenthe

Zo mooi en zo prachtig al was het hier altijd lente

Wees blij en ook trots om hier te wonen

Tussen het groen en tussen de bomen.

 

Hier waar het verenigingsleven in volle bloei staat

Kijk naar deze zaal en U weet waar het om gaat

De Zang en Muziek zijn al jaren met elkaar getrouwd

Het gaat nog steeds goed het heeft nog niemand berouwd

 

Hier kunt U nog zingen dat het een lust is en musiceren

Al moet men dit eerst wel heel goed gaan leren

Er moet geregeld hard worden gerepeteerd

Als je dat niet doet, ben je het zo weer verleerd.

 

Je kunt je lusten hier nog vrij laten botvieren

In het stadion "De Pol" kaarten met z'n vieren

Hier is voor ieder nog van elk wat wils

Na afloop is er wel een frisdrank of een pils

 

Zo is er in schoolkring Grollo van alles te beleven

Niemand hoeft zich echt waar niet te vervelen

Wat is een dorp zonder sport zonder spel en zonder verenigingsleven

Aktiviteit moet er zijn laat ieder zijn kracht hieraan geven

 

Op één ding zouden wij wel wat aktiever kunnen zijn

Ik bedoel dan de mannen, neen het is echt waar geen gein

Wij hebben hier ook nog een school in Grol

Het geeft bij deze niet waar je woont in Middenstreek, Voorstreek of op de Pol

 

Maar zou dit geen taak-zijn voor de overheid

Dat die ons eens met wat huizen verblijd

Huizen geschikt voor ieder ook voor jonge mensen

O neen, dat vorige is niet wat wij van hen wensen

 

Ze hoeven opeens van Grolloo geen grote plaats creëren

Maar dat er voldoende op school kunnen leren

Ook om het Verenigingsleven, sport en onze kerk op peil te houwen

Als het zo mag gebeuren zullen wij onze handjes gaan vouwen

 

Maar vanavond is het feest voor het hele gezin

Straks zingen wij zeker van "houd de moed er maar in"

Vanavond gaan vast en zeker vele benen van de vloer

Van Burger, Buitenlui en ook van de Boer.

 

Kijk mensen, dit was een kleine blik op Grol

Ja U en ook wij zitten hier midden op de Pol

Maar ook andere straten doen mee en de regio

Zullen wij proberen om het hier te houden, zo

 

Zullen wij elkaar leren respekteren

En zullen wij al het goede blijven eren

Zullen wij altijd leven in het fatsoen

En zullen wij nooit geen verkeerde dingen meer doen?

 

Nooit meer doen!!!