Predikanten

 

In deze categorie willen we informatie verzamelen over de (hulp)predikanten die in de protestantse gemeente Grolloo/Schoonloo hebben gediend.

Het zal nog best wat zoekwerk zijn. Streven is eind 2023 een goed beeld te hebben.175 Jaar na de eerste preek zou het mooi zijn een goed overzicht over genoemde gemeente te hebben.

Iedere hulp is welkom. Dus wanneer u denkt een bijdrage te kunnen leveren, verneem ik dat graag.

 

Bertus Reinders

22 augustus 2021