Toegankelijkheid

De Berenkuil

 

De Berenkuil


Het was rond 1900 dat dhr. Lels, reder uit Rotterdam, eigenaar was van een terrein dat zich uitstrekte van de huidige ingang van De Berenkuil tot ver achter Vredenheim. In 1934 heeft dhr. Lels al zijn bezittingen te Grolloo verkocht. De percelen bos waar later camping De Berenkuil zou komen werden voor f 2.000,-- gekocht door de heren Francken en Levy, waarbij eerstgenoemde eigenaar werd van het westelijke deel. De scheiding tussen de beide bospercelen werd gevormd door een afrastering van prikkeldraad welke van noord naar zuid door het bos liep. Dhr. Levy is slechts korte tijd eigenaar geweest van zijn terrein want hij verkocht het al spoedig weer aan een zekere mevrouw Van Rossum die zich hier als een gegoede dame ging vestigen. Op een tentoonstelling kocht zij een schilderij met daarop een villa met de naam "Berenkuil" en zij liet deze villa herbouwen bij de ingang van het landgoed.

Een andere herkomst van de naam De Berenkuil ziet u hieronder:

Bron: Blad HeerlijkHeden van de Historische Vereniging Heemstede

In 1935 is na afloop van de tweede Flora ook een ander pand afgebroken en herbouwd in Grolloo (Drenthe). Het werd bewoond door mevrouw Nina Mouton-Van Rossum. Dit villaatje kreeg de naam ‘De Berenkuil’, ter nagedachtenis van haar man die een verzamelaar van beren was. Het huis brandde in 1984 grotendeels af, maar de stenen koepel bleef bewaard en is vervolgens gerestaureerd.

 

19450501 krant PDAC personeel berenkuil

19450501 krant PDAC perosneel berenkuil

 

19470113 krant NvhN verkoop berenkuil

19470113 krant NvhN verkoop berenkuil

 

 

Mevrouw Van Rossum verkocht in 1952 haar totale bezit. Verschillende noordelijke gemeenten werden toen gezamenlijk eigenaar. Dit waren Rolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer en Veendam. Het waren genoemde gemeenten welke het terrein voor het eerst een kampeerbestemming gaven.

 

19510630 krant NvhN gem vraagt goedkeuring aankoop Berenkuil

19510630 krant NvhN gem vraagt goedkeuring aankoop Berenkuil

 

 

19520113 krant NvhN ideaal vacantieoord

19520113 krant NvhN ideaal vacantieoord

 

 19530207 krant Watersnood documentatie 1953 Berenkuil

19530207 krant Watersnood documentatie 1953 Berenkuil

19530207 krant Zeeuwse Courant Watersnood Bespreek nu

19530207 krant Zeeuwse Courant Watersnood Bespreek nu

 

 

19540401 krant Drenthe provinciaal maandblad Berenkuil als initiatief 4 gemeenten19540401 krant Drenthe provinciaal maandblad Berenkuil als initiatief 4 gemeenten

 

 19550913-krant-EmmerCourant-dagblad-studiekamp19550913 krant EmmerCourant dagblad studiekamp

 

19560901 krant NvhN leven in de Berenkuil

19560901 krant NvhN leven in de Berenkuil

 

19610520 krant HetParool Berenkuil volgeboekt

19610520 krant HetParool Berenkuil volgeboekt

 

19911109 krant NvhN beste camping Berenkuil

19911109 krant NvhN beste camping Berenkuil

 

 

 


berenkuil3Al snel bouwde men in totaal 24 fraaie huisjes verspreid door het bos welke in de zomermaanden verhuurd werden. Van de huisjes zijn er tegenwoordig maar enkele meer overgebleven omdat ze niet meer aan de eisen van de huidige tijd konden voldoen.

berenkuil1 Dhr. Mejan werd aangesteld als beheerder van de camping en hij betrok de villa bij de ingang. In zijn tijd werd het openluchttheater gerealiseerd en verscheen bij de ingang van het terrein een fraaie poort welke tot de dag van vandaag intact is gebleven.


berenkuil2Op het bovengedeelte van deze poort werden de gemeentewapens bevestigd van de gemeenten die de camping in het bezit hadden. Tussen de gemeentewapens hing men een bord met daarop de afbeelding van een beer om daarmee de naam van de camping te symboliseren. In 1972 werd dhr. Zingstra, op dat moment ook al eigenaar van camping Witterzomer bij Assen, eigenaar van het gehele complex. Vanaf dat moment is het gehele terrein met de bebouwing in relatief korte tijd volledig van aanzien veranderd. Al met al is De Berenkuil in korte tijd onmiskenbaar een zeer moderne camping geworden waar het voor veel mensen goed toeven is.

Onderstaande informatie is overgenomen van de website van de Berenkuil, www.berenkuil.nl

Van de grote stille heide naar een bruisend landgoed De historie van "De Berenkuil" puntsgewijs vanaf het jaar 1900 tot en met het heden. In 1992 is er een Berenkuils Berenboek uitgekomen, waar in ruim 100 bladzijden de historie in woord en beeld uiteen gezet wordt. In 2002 is daar een aanvulling opgekomen in de Jubileumkrant ter ere van het 50jarig bestaan.

1900
Grolloo ligt ingesloten tussen uitgestrekte heidevelden. Er waren nog geen bossen en bebouwing. Dagelijks trokken de schapenherders met hun kudde schapen de heidevelden op om ze te laten grazen.

1935
Nina Mouton- van Rossum komt in Grolloo wonen. Ze gaat in een huis wonen welke afkomstig is van de Floriade te Heemstede. Deze villa kreeg de naam "De Berenkuil", ter nagedachtenis aan haar man, die een verwoed verzamelaar van beren was.

1950
De gemeente Rolde besluit voor 100.000 gulden de villa "De Berenkuil" en de daarbij horende grond over te kopen. Er worden partners (gemeenten en bedrijfsleveni gezocht voor het opzetten van een kampeercentrum met als insteek sociaal toerisme.

1952
Op zaterdag 31 mei opent "De Berenkuil" haar poorten. Nadat grote steden als Den Haag en Amsterdam en ook bedrijven als Philips niet geinteresseerd bleken in een gezamenlijk vakantiecentrum in Grolloo, besloten de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam samen met Rolde de schouders eronder te zetten. Inwoners van deze gemeenten konden met korting in Grolloo op vakantie. De familie Mejan wordt het beheer toevertrouwd en de de villa "De Berenkuil" wordt hun woonhuis. De gastenverblijven die bij deze villa horen, worden gebruikt als groeps- en overnachtingsaccommodatie. Bij de opening is de kantine ( met daarin een kampwinkel, receptie en keuken) gereed en 18 vakantiehuisjes. De opening word verricht door de burgemeester van Rolde en de Commissaris van de Koningin van Drenthe.

1953
De Berenkuilpoort wordt gebouwd. Een koude douche koste 15 cent een warme het dubbele.

1954
De gemeenten hadden het hoog in hun bol want de Scandinavische gast moest gelokt worden met een folder in het Zweeds, Deens en Noors.

1955
De voorzitter van het bestuur concludeert dat de Scandinavische folder niet hebben opgeleverd en wil zich meer gaan richten op de binnenlandse markt. Hij krijgt hier de handen niet voor op elkaar. Volgens de andere bestuursleden verkoopt De Berenkuil zichzelf en kan reclame er toe leiden dat door toeloop op het tentenkamp de rust van de gasten in de vakantiehuisjes wordt verstoord.

1956
Dit jaar overtreft het aantal overnachtingen van de kampeerder (2895) voor het eerst die van de overnachtingen in de huisjes (1710).

1958
Omdat de directeur elders een andere betrekking aangeboden krijgt tegen een hoger salaris wordt alsnog besloten tot een salarisverghoging, waarmee het tekort oploopt van 0.44 cent per overnachting tot zeker 0.58 cent per overnachting. Waarbij het vrouwelijke bestuurslid de opmerking maakt dat ook mevrouw Méjan (die er dit jaar zelfs alleen voor stond omdat haar man ziek was) eigenlijk ook een eigen salaris toekomt.

1960
De bezetting is in de afgelopen jaren gestegen naar 7362 overnachtingen in dit jaar. Vooral uit Zuid-Holland komt een groot percentage van de kampeerders.
De Berenkuil wordt aangesloten op het provinciaal waterleidingsbedrijf. De karakteristieke keienlantaarnpalen worden aangelegd.

1963
Alle vakantiehuisjes worden voorzien van een watercloset.

1965
Op aandringen van de accountant worden de prijzen met 25 % verhoogd,

1966
Er wordt voor 80.000 gulden riolering aangeled. Uitstel kan niet, omdat in het hoogseizoen elke dag de putten bij het toiletgebouw leeggehaald moesten worden.

1967
De Zandkuil tot op dat moment gebruikt door de boeren om zand af te graven, wordt - nadat dit rechts op zandgraven is afgekocht - ingericht als kampeerveld.

1968
Nadat de bezettingscijfers vanaf 1965 drastisch gedaald zijn, wordt de Grontmij gevraagd een reddingsplan op te stellen.
Twee punten van dit plan kunnen de goedkeuring van de vaste gasten niet wegdragen; te weten de aanleg van een zwembad en het plan om de heide terug te winnen op het Roege Stuk en De Iberen en het kamperen te verplaatsen naar het bosgedeelte. De Sociale Werkvoorziening krijgt de opdracht een parkeerplaats aan te leggen, het bos op te ruimen en de huisjes te schilderen, militairen zijn ingeschakeld voor het vrijzetten van de huisjes die nauwelijks nog zonlicht krijgen.

1969
Ondanks de investeringen daalt de bezettingsgraad dramatisch ( van 35.964 in 1968 naar 27.0084 in 1969). De directeur krijgt de opdracht een notitie te maken voor noodzakelijke verbeteringen. Hij adviseert tot het betegelen van de wasgebouwen, het aanbrengen van verlichting bij de parkeerplaats, verhoging van het dak van de rijwielstalling, mogelijkheid tot het plaatsen van stacaravans (zonder stadse-tuin-ideeën), geen terras bij de kantine maar groenstroken en het plaatsen van een automatische slagboom.

1970
Het aantal overnachtingen is al weer gedaald en er is een exploitatietekort van 15.000 gulden, waar slechts een gemeentelijke subsidie van 8000 gulden tegenover staat).

1971
Naar aanleiding van de opmerking van de accountant die zich afvraagt of het exploiteren van een recreatiecentrum door de gemeente nog wel van deze tijd is, vindt de meerderheid van het bestuur te vroeg voor een besluit tot stopzetting. Er wordt eerst advies gevraagd aan de Stichting Nederlandse Kampeerraad. Het advies is somber van toon. Eén advies wordt opgevolgd. De aanleg van een betonnen kinderbadje in de buurt van het jeneverbesgebied.

1972
Ondanks een positief stuk in het Nieuwsblad van het Noorden met als kop "De Berenkuil"; 'n kostelijk bezit van vier gemeenten" valt op 14 december het doek definitief. Stichting Vakantie en Kampeercentrum De Berenkuil wordt per 1 januari 1973 opgeheven. Voor de Berenkuilgasten breekt een onzekere tijd aan. Het woord is aan de gemeente Rolde, die eigenaresse is van de grond en opstallen.

1973
Op 1 maart ontvangen de vaste gasten van "De Berenkuil" een gezamenlijke brief, waarin o.a. wordt aangekondigd dat de familie Zingstra van Buitencenrtum Witterzomer bij Assen "De Berenkuil" zal pachten. Het aantal overnachtingen bedraagt 22.000. De familie Rijpma wordt het beheerdersechtpaar.

1974
In dit jaar gaat de gemeente Rolde over tot het heffen van toeristenbelasting. Er wordt een verwarmd zwembad aangelegd, er komt een automatische slagboom en er wordt een telefooncel voor de kantine geplaatst en er komt een terras voor de kantine. Op de plek waar de huidige klimtoren in de speeltuin staat komt een dierenkampje. Het aantal overnachtingen is bijna verdubbeld naar 41.492.

1975
De eerste kampeerplaatsen worden voorzien van elektra. Hoewel de vaste gasten hier tegen zijn, blijkt het wel in een grote behoefte te voorzien. Er komt een recreatieteam en het aantal overnachtingen stijgt naar 53.313. Er worden ook speeltoestellen geplaatst.

1976
De gemeente Rolde verkoop "De Berenkuil" aan de familie Zingstra. De eerste houten stavaravans worden geplaatst. Het recreatieteam dat in de zomer 8 weken activiteiten verzorgt voorziet in een behoefte.

1977
"De Berenkuil" krijgt een nieuw beheerderspaar, de heer- en mevrouw Glastra die tijdens het 25-jarig jubileum worden voorgesteld. Het nieuwe toiletgebouw in de Bessenhoek is klaar en er komen 60 extra kampeerplekken met elektra.

1978
De kleinste vakantiehuisjes worden uit de verhuur gehaald.

1979
De kantine wordt verbouwd tot het huidige Bommelhoes. De Honingpot doet dienst als dagverblijf voor het kamphuis.

1980
Wassette is gereed, de oude wasserette wordt als keuken voor het kamphuis ingericht. Tegenover de receptie komt een informatiehuisjes, waarin de Drenthekaart wordt opgehangen die de gasten te ere van het 25jarig jubileum cadeau hebben gedaan.

1981
Dit jaar komt het Berenvel voor het eerst uit. Dit informatie- en programmablad wordt gedrukt op de eigen stencilmachine.

1982
Er wordt een begin gemaakt met de bestrating op het terrein. Het eerst is de weg van de grote speeltuin naar de Kampweide aan de beurt.

1983
Er worden 25 plekken op de Houtduif gerealiseerd. Dit gedeelte van het terrein krijgt deze naam, omdat hier het huisje De Houtduif stond.

1984
Villa "De Berenkuil" brandt af, het enige wat bewaard blijft is de stenen koepelkamer. Deze wordt gerestaureerd. Naast de familie Glastra komt de heer van Nielen in dienst.

1985
Het woonhuis tegenover de speeltuin is gereed. De heer- en mevrouw van Nielen nemen hier hun intrek. Onder de woning is een werkplaats en opslagruimte.
Inmiddels heeft 2/3 van het aantal plekken elektra. De twee nieuwe geplaatste trekkershutten zijn een succes. Het land en pand van Meems wordt aangekocht.
Dat gedeelte van de camping waar nu de speelvijver, de Rumte, de Es en het Meemsveld op ligt.

1986
Het openluchttheater verhuisd naar de plek waar in 1984 de houten villa "De Berenkuil" is afgebrand. De bewaard gebleven stenen koepelkamer gaat deel uitmaken van het podium. Op de plek van het oude openluchttheater wordt een tweede dienstwoning gebouwd, in februari 1987 neemt de familie Glastra daar hun intrek.
Het seizoen begint slecht, want het is de koudste eerste helft van april in 80 jaar. De heer Jager verzorgt een mapje met fietsroutes vanaf De Berenkuil en zal dat tot 2008 blijven doen.


1987
In de voormalige landbouwgronden van Meems worden 5000 boompjes gepoot. Er komt een autowasplaats naast de werkplaats.
Dit jaar wordt er voor het eerst een IVN-wandeling gehouden. Een traditie die nog steeds voortduurt en door iederen heel erg gewaardeerd wordt.
De ijzel van februari richt veel schade aan en het zal nog jaren duren voordat de jeneverbessen en het bos zich weer heeft hersteld.


1988
Niekus Veenstra en Tienke Zingstra nemen het beheer over. In dit jaar wordt gestart met de aanleg van een speelvijver en de bouw van toiletgebouw De Es. De elektrische capaciteit wordt vehoogd van 2 naar 4 ampère. ook wordt er een twee telefooncel geplaatst. Helaas verbrak het weer weer een record. De julimaand was de natste tot nu toe van deze eeuw.

1989
Het nieuwe toilegebouw bij de Es wordt in gebruik genomen. Nieuw zijn de gezinsdouches en het centrale was- en douche gedeelte. De toiletten voor mannen en vrouwen zijn wel gescheiden. Ook de speelvijver wordt feestelijk in gebruik genomen. De Berenkuil heeft vanaf dit jaar een eigen recreatieteam.
Daarmee is ook de traditie van Retteketet om 19.00 uur Berenpret geboren.

1990
Niekus Veenstra en Tienke Zingstra nemen "De Berenkuil" over. Er worden over het hele terrein nieuwe speeltoestellen geplaatst. De bestrating wordt verder uitgebreid. Het zwembad wordt verwarmd door middel van zonnecollectoren. Het kamphuis - op de huidige plek van het Berenhol - wordt niet meer verhuurd.

1991
De twee hans- en Grietjehuisjes, de Merel en Nachtegaal zijn gerenoveerd en worden weer verhuurd.
De wegen bij het Meemsveld, De Rumte en De Es zijn bestraat.

1992
Op 20 juni wordt er een dubbel feest gevierd. "De Berenkuil" bestaat 40 jaar en is camping van het jaar geworden. "De Berenkuil" krijgt van de gasten, medewerkers en zakelijke relaties een klokkenstoel aangeboden. Het Berenhol wordt feestelijk geopend en het Berenkuilse Berenboek komt uit. In dit boek is de geschiedenis van "De Berenkuil" opgetekend. Het aantal overnachtingen is dit jaar voor het eerst boven de 100.000.

1993
Er komt een casettebandje uit met Berenpretliedjes (5,6,7,8, Berenpret). Tot en met 1996 gevolgd door nog twee bandjes (resp. Berenband 2 en Honinghits).
Het dierenkampje wijkt voor de grote speeltoren. Het aantal trekkkershutten wordt verdubbeld van 2 naar 4. De wasserette wordt uitgebreid,. De speelvijver wordt voorzien van een piratenboot met daaromheen een waterspeelgoot. In de speelvijver komen twee grote speeltorens, onderling verbonden door een pontje.

1994
Het centrumgebied wordt in zijn geheel opnieuw ingericht. Grote sparren verdwijnen en er wordt een rotonde aangelegd waarin het midden de klokkenstoel geplaatst wordt. Ook komt er een all weather basketbalveld en twee volleybalvelden. In de speelvijver komt een derde speeltoren, een kabelbaan en een survivalroute vanaf de toren.

1995
Het vierde - als eerste verwarmde - toiletgebouw De Wielewaal is gereed. Er komt een nieuw veldje Het Bartelshof, genoemd naar de familie Bartels die op dat gedeelte van het terrein jaren gestaan heeft. Dit veldje krijgt in navolging van De Patrijs, wateraansluiting, waterafvoer en elektra per plek.

1996
De tweede receptie bij het woonhuis is gereed. In het Bommelhoes komt een grote leestafel en de wasserette wordt voorzien van een automatisch zeepdoseersysteem.

1997
Aan de grote speeltoren in de speeltuin komt een suisbuis. Op het terrein verschijnen Berenherkenningsborden en de eerste BerenpretCD Patat met Mayonaise komt uit. Van de gasten ontvangen we vanwege het 45jarig bestaan een grote berenklok voor boven de open haard in het Bommelhoes.

1998
Het zwembad wordt gerenoveerd. Het kinderbad wordt vervangen door een peuter- en kleuterbad (met Bereneiland) en het grote bad heeft jetstreams gekregen. Opvallend is de grote berendouchewand. In de zomervakantie van dit jaar krijgt "De Berenkuil" ook te horen dat ze zich vanaf 1999 ANWB-Eurotopcamping mag gaan noemen.

1999
De Honingpot krijgt vrolijke Berenwanden. Het hele gebied tussen het Bommelhoes en het Berenhol ondergaat een metamorfose en ook het openluchttheater wordt Berenpretproof gemaakt. Via bestrating, houten damwanden, een Berenglijbaan en rode metalen zitbanken, wordt een mooie omgeving gecreerd.
Dit jaar wordt ook het ISOcertificaat behaald.

2000
Vanaf dit jaar heeft "De Berenkuil" een eigen website (www.berenkuil.nl). In de zomervakantie wordt in het openluchttheater de CD "Berenpret Live" opgenomen. Het Bommelhoes krijgt een speelhoek en t.b.v. het afhaalbuffet wordt een hightec frituur- en snackoven geplaatst.

2001
Er worden drie Berenhutten geplaatst en de toiletgebouwen De Boshoek en De Bessenhoek worden gelijktijdig gerenoveerd. De gebouwen wordem volledig inpandig en voorzien van vloerverwarming. De kranen en douches werken door middel van infrarood. De Berenkuil krijgt de gouden milieubarometer oftewel milieukeur.
Er wordt gestart met de herinichting van de veldjes bij de speelvijver. Dit gedeelte dat in 1987 is aangelegd past door zijn strakke karakter minder goed bij "De Berenkuil". Het wordt grilliger d.m.v. boomwallen en valleien en kleinere veldjes met per veldje een speelgelegenheid.

2002
De Rûmte en De Es worden in navolging van het Meemsveld heringericht. Het 50jarig bestaan wordt groots gevierd. Zowel De Berenburcht bij de speelvijver als het Natuurontdekkingspad worden door de commissaris van de Koningin (Relus ter Beek) en de burgemeester van Aa en Hunze (Munniksma) feestelijk geopend.
Dit jaar wordt het eerste Toffe Beer shirt verkocht. De jubileumkrant verschijnt als aanvulling op het Berenkuilse Berenboek.
De familie Berenkuil uit Denemarken zijn eregasten van het jubileumfeest. Een Deens stel uit Denemarken heeft de dochter die voortkwam uit hun verblijf op "De Berenkuil" in 1960, als tweede naam Berenkuil gegeven. De wens van Lis, om haar tweede naam als achternaam te mogen gebruiken is in 1998 in vervullling gegaan.
Via haar dochter (Heidi Berenkuil), die nieuwsgierig is naar de herkomst van haar naam, wordt begin 2002 contact gelegd.


2003
De grote parkeerplaats wordt beter ingericht, zodat er nog meer auto's een plek kunnen krijgen. Op het toiletgebouw De Es worden zonnepanelen geplaatst, waarmeer stroom wordt opgewekt. Het meubilair in het Bommelhoes wordt vervangen. De 51 jaar oude wagenwiellampen worden vervangen door "wapperlampen" en oranje, geel en rood gekleurde berenstoelen vervangen het bruine meubilair. Er komt een internetzuil in het Bommelhoes. De 11 hectare uitbreiding naast de speelvijver, de Rumte en het Meemsveld, voorheen landbouwgrond, wordt ingericht als wandelgebied. Aan de noord en ziijde worden wallen neergelegd waarin 5 tot 10 jaar oude bomen worden geplant, afkomstig van het Berenkuilterrein. De westijde is door het klein bosgebied dat daar ligt al voldoende beschut. Tevens komen er paden en een meanderde sloot. Vanaf dit jaar heeft dit gedeelte van het terrein de naam Bloemenveld vanwege het wild bloemenmengsel dat middenin het gebied is gezaaid.
Na 2003 worden er vnl. zonnebloemen in gezaaid, dat resulteerd in een prachtig - van Gogh - schouwspel.


2004
Er wordt begonnen met de verzwaring van het elektriciteitsnet op het terrein. In 2006 moet elke plek kunnen beschikken over 10 ampère. In het Bommelhoes ondergaat de toiletgroep een complete metamorfose. Er komt o.a. een babyroom met berenwanden. In de dienstruimte wordt de personeelsuimte vergroot en komt er een grote inloop koel- en vriescel. De nieuwe werkplaats annex opslagruimte wordt in gebruik genomen. Het vervangt de 51 jaar oude werkplaats die op de plaats van de huidige Super de Beer stond. Het bloemenveld wordt ingericht met een dobbe, bomen, wallen en

2005
Super de Beer gaat op 30 april open. De receptie krijgt een complete metamorfose. Deze lijn wordt doorgetrokken naar het buffet van het Bommelhoes.

2006
Toiletgebouw de Es wordt gerenoveerd. Nieuw is de kinderhoek met verhoogde kinderdouches. Een kunstenares heeft prachtige wanddecoraties gemaakt. Alle plekken hebben nu 10 amp elektra, wateraansluiting en waterafvoer per plek. De Berenburcht is uitgebreid met een grote glijbaan en een klimnetten.

2007
Grindtegels en saaie klinkers verdwijnen. De gehele bestrating voor het Bommelhoes wordt vernieuwd, het terras wordt voorzien van nieuw meubilair. De oude website verdwijnt en maakt plaats voor een spiksplinternieuwe. Op het Bloemenveld worden rondom de dobbe en langs het wandelpad bomen geplant. Ook komen er langs de randen een paar elektra-aansluitingen en een watertappunt., voor de kampeerplekken die aan de rand van het Bloemenveld gerealiseerd zijn.
De Honingpot en de naastgelegen speelhoek wordt vanaf 1 december in gebruik genomen door Kinderopvang Rolde t.b.v. de Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang voor de kinderen van Schoolkring Grolloo.

2008
In de grote speeltuin wordt een overdekt speelgedeelte gerealiseerd, tegelijkertijd wordt de grote speeltoren vervangen door een nieuwe.

2009
Toiletgebouw de Wielewaal wordt gerenoveerd. Naast vloerverwarming en nieuwe wandjes komt er ook een kindergedeelte met verhoogde douches.
Het door middel van zonnecollectoren verwarmde zwembad, wordt dit jaar extra bijverwarmd.


Wilt u de hele geschiedenis van "De Berenkuil" nog eens op uw gemak doorlezen. Op de receptie is het Berenkuilse Berenboek te verkrijgen.