Toegankelijkheid

 

Welkom op de website van Stichting Old Grol

KVK-nummer 89800834

Stichting Old Grol haalt vroeger dichtbij

 

Met Old Grol weer aan de slag op het kerkhof

Vervolg schoonmaak 22 juni 2024

 

Met een team van 8 personen is er nogmaals hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Heel veel dank aan de vrijwilligers!

Even een beeld van voor en na de aanpak.

graf voor aanpak

graf na aanpakEen team van 8 personen is zaterdagmorgen bezig geweest en heeft weer een deel van het oude kerkhof ontdaan van mossen, grassen en bomen of struiken. We willen proberen het ook netjes te houden en er is al gesproken over drie of vier keer per jaar een ochtend te besteden aan dit onderhoud. De deelnemers ervaren het als heel dankbaar werk. Van graven uit de beginperiode van het kerkhof zijn de teksten nog redelijk te lezen. Een volgende keer gaan we proberen dieper te reinigen. Dit zal ergens in het najaar zijn. 

Wij willen in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor hun inzet.

Kijk voor de foto's https://myalbum.com/album/nyRGXEP4gN7N/

En voor meer informatie over het project Kerk en kerkhof https://www.oldgrol.nl/projecten/project-kerk-en-kerkhof

 


Nieuw project - Grolloo 1914

Druk bezig met een 3D animatie van het Grolloo van voor de grote branden in 1915 en 1922.

2/3 van het dorp ging in vlammen op, maar hoe zag het er voor die tijd uit?
We hebben plattegronden en een enkele foto. Op basis van dit materiaal zijn we begonnen.
Bijgaande link zal steeds worden bijgewerkt tot de laatste ontwikkelingen. het totale project zal snele een jaar in beslag nemen.
Neem alvast een kijkje tijdens het ontwikkelingsproces.

Grolloo 1914

 

Doe de toets!

knop nieuwsbrief
knop wandelroute
knop crescendo

 

NIEUW: Weer enkele exemplaren Dorpssmid in verzet op voorraad

We waren er door heen, de voorraad op. Wat te doen? we hebben opnieuw een vijftal boeken laten maken. Natuurlijk zijn de kosten navenant, maar het verhaal over Harmannus is dus weer te bestellen.
Kijk op https://www.oldgrol.nl/verzet/een-dorpssmid-in-verzet voor meer informatie.

NIEUW: Menu De Verenigingen

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van muziekvereniging Crescendo heeft Stichting Old Grol mee mogen werken aan de samenstelling van het voor die gelegenheid uitgegeven boekje (27 januari 2024). Tevens hebben we een fotocollage gemaakt ten behoeve van en fotowand van 1 meter hoog en 2,4 meter lang. Als Stichting hebben we een 'krantenwand' aangeboden. We hebben alle tot nu toe gevonden krantenartikelen met een relatie tot de muziekvereniging in een poster van bijna 2 vierkante meter verwerkt. Met deze krantenwand maken we reclame voor de Stichting en de 'donateursflyers' zijn dan ook ter plaatse.

Omdat van verschillende verenigingen en groepen informatie in de twee eerder verschenen boeken over Grolloo, de hierin gevonden informatie verouderd is en een duidelijk overzicht op deze website mist, zijn we begonnen met een nieuw menu genaamd De Verenigingen. Deze is uiteraard te vinden aan de rechterzijde van deze startpagina. Het verzamelen van de geschiedenis van genoemde verenigingen kunnen we zien als een nieuw project. Wij hopen dat de verenigingen zelf, voor zover deze nog bestaan, mee willen helpen de geschiedenis van hun vereniging te beschrijven.

Wijzigingen door nieuwe indeling verenigingen

Om doublures te voorkomen en de zaak inzichtelijk te houden, gaan we zoveel mogelijk alle informatie betreffende verenigingen verplaatsen of combineren onder het menu De Verenigingen. Dit betekent dat het verhaal over het ontstaan van ijvereniging Het Evenveen nu onder gebracht is onder die naam en onder het genoemde menu. De hoofdstukken uit de Boeken over Grolloo zullen opgaan in het nieuwe menu. Uiteindelijk zal dit leiden tot het verdwijnen van de boeken in de huidige vorm (we behouden wel de boeken in pdf-formaat). Wellicht is het een optie op termijn een nieuw boek samen te stellen.

 de laatste zandweg klein

 

vlag NederlandOp dit moment werken we druk aan vertalingen naar het Duits en Engels. Dit doen we in eerste instantie bij al die zaken die we tijdens een wandeling in het dorp tegen kunnen komen. Zodra dit gereed is, zullen we QR-codes gaan plaatsen bij objecten. Hiermee bieden we onze internationale gasten de mogelijkheid een stukje geschiedenis mee te krijgen.

vlag GBWe are currently working on translations into German and English. We initially do this for all those things that we may encounter during a walk in the village. Once this is ready, we will start placing QR codes on objects. With this we offer our international guests the opportunity to experience a piece of history.

vlag DuitslandWir arbeiten derzeit an Übersetzungen in die Sprachen Deutsch und Englisch. Dies machen wir zunächst für all die Dinge, die uns bei einem Spaziergang im Dorf begegnen können. Sobald dies fertig ist, beginnen wir mit der Platzierung von QR-Codes auf Objekten. Damit bieten wir unseren internationalen Gästen die Möglichkeit, ein Stück Geschichte zu erleben.

 

 Grolloo vanaf de laatste ijstijd

Op de website dorpshistorie.nl lezen we het volgende:

Grolloo-naamgeving.jpgGrollo 1832, een nederzetting op het Drents Plateau, omstreeks 800 bestaande uit 13 hoeves samen met Schoonlo, volgens het schuldmuddenregister. Het zuidzuidwestelijk deel zal het oudst zijn. Dat ligt het gunstigst ten opzichte van de lager gelegen gras– en hooilanden. In Schoonlo zijn slechts 2 erven die typisch Saksisch zijn, zodat er 11 in Grollo moeten hebben gelegen.
Vermoedelijk is Grollo geen nederzetting die ontstaan is ten tijde van de Saksische volksverhuizing, maar is het continu bewoond gebleven vanaf de laatste ijstijd.

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden de volgende namen vermeld: Clawes Coters, Hugo Wording, ter Porten, Geert Oostebring, Tide Wilking, Geert Hugesang, Jan Egberts, Hillebrand van Halen, Jan Westebring, Wolter Camping. 
In 1152 bezit het klooster te Werden inkomsten uit Grollo.
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkomsten uit één huis te Grollo van een halve libram Gronings.
Dit huis was tevens verplicht om diensten te verlenen aan de bisschop van Utrecht in voorkomende gevallen. Uit oorkonden blijkt dat er in Drenthe 11 huizen waren die diensten moesten verlenen aan de bisschop wanneer hij een bezoek ging brengen aan Groningen, via Coevorden. Hij moest vergezeld worden op zijn tocht naar Groningen, voor de veiligheid en voor de verzorging van mens en paard. Zij die moeten dienen in Groningen moeten geven des avonds één vet schaap, een mud tarwe tot brood, een mud mout tot bier, een half pond peper, een pond was (voor de kaarsen), gras als voer voor negen paarden, waar de kameraars het verkiezen, hetzij in de herberg, hetzij in de weiden; de hoefijzers leveren voor zes paarden en ‘s ochtends zuivel voordienen.

 

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd. I. DEEL 1784

Ten Zuidoosten van 't landschap, ligt de byzondere Heerlykheid Koeverden, eene sterke vesting, op de land engte, tusschen de moerassen van de Bourtange en die van Echten geleegen, waar door aan weerszy de doortogt belet wordt. De inwooners, die weinig geleegenheid, tot Koophandel, hebben, bestaan meest, uit de veefokkery. Ruinen en Ruinerwoud, eene byzondere Heerlykheid; Zuidwolde en Hoogeveen, zeer volkryk, weegens de nabyheid, der veenen. Beilen, mede eene zeer volkryke plaats, in de hoogste landstreek van Drenthe, uit de welke alle de beeken, die het bewateren, hunnen oorsprong neemen. Sleen aan de veenen, en Emmen, digt by de Emmermeer geleegen; Grollo , niet ver van een bosch, in 't welke eertyds de landstenden, of Staatsvergaderingen, onder den blooten hemel, gehouden werden; terwyl er, naar de eenvoudigheid dier tyden, alleenlyk gaten, in den grond, waren gegraven, om er de leeden van Staat, elk naar zynen rang, in te doen nederzitten. Eelde in 't Noorden van 't landschap , met veele fraaie buitenplaatsen omringd.

Informatie en fotomateriaal

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw en aanvullend materiaal. Zie onder "Contact" voor een antwoordformulier of adresgegevens.

 

Snel naar uw onderwerp?

Ga via de plaatjes (De Boerderij; De School; enz.) direct naar de hoofdstukken van dat onderwerp. Een nieuw menu helpt dan voor navigatie binnen dat onderwerp. Of vul een zoekterm in het zoekvenster in.

 

Ander nieuws:

  • Binnenkort zullen we meer informatie plaatsen over de Liberation Route Europe. De route is op het deel in het staatsbos na, gereed. Helaas krijgen we geen medewerking van SBB. Boswachterij Hart van Drenthe geeft te kennen het liefst mensen te weren uit de natuur. Vragen zijn inmiddels gesteld aan SBB en het gemeentebestuur van Aa en Hunze.
  • De omvorming tot een stichting is een feit. De viering hiervan op 22 juli 2023 was een bijzondere gebeurtenis. Een verslag vindt u hier.
  • Het boek over Harmannus van Tellingen is in 2020 gereed gekomen. Informatie is te vinden op "Een dorpssmid in verzet"
  • Ik heb een verhaal geschreven over de eerste dominee van Grolloo, Cornelis Bolt. Het is een indrukwekkend verhaal geworden. Echt iets om te verfilmen tot een echt drama, maar ga het lezen en je begrijpt wat ik bedoel. Lees "De eerste predikant"
  • Onder "Het kamp" heb ik de onststaangeschiedenis van kamp Westerbork beschreven aan de hand van krantenartikelen. Het kamp ligt hemelsbreed op nog geen 4 kilometer van het dorp. Door het onderzoek van zaken rond de oorlog kwam ik zoveel informatie tegen, dat het jammer zou zijn dit niet mee te nemen. Het kamp heeft zeker invloed gehad op de samenleving, ook in Grolloo.

 

foto albumFoto-album:

Op de server waar ook oldgrol.nl is gestald, staan een 860 afbeeldingen, waaronder- een nog voortdurend groeiend aantal krantenknipsels (nu 560). De rest van de foto's staan elders op een server en dan hebben we het over de - voornamelijk - foto's, welke in de boeken over Grolloo, maar ook alle artikelen zijn terug te vinden. Vele mappen zijn ook openbaar en via het hoofdmenu "Foto's" te bekijken. We hebben nu 3700 afbeeldingen op deze server staan. 90% hiervan zijn vrij toegankelijk. Naast foto's kunt u ook kaarten vinden of foto's van certificaten en documenten.

 

Het werk van Stichting Old Grol wordt o.a. mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

U W   B E D R IJ F S NA A M ?