Toegankelijkheid

Kijk op Grolloo

2 De school

(Noot Bertus Reinders: In dit hoofdstuk komt de naam "Meester Van der Wal" veelvuldig voor. Klik hier voor meer informatie over deze markante hoofdmeester der school. Rond 1920 komt de naam van Juffrouw Van Slochteren voor. Zeer waarschijnlijk is de naam foutief geschreven. 

In 1848 is er in Grolloo een school gebouwd. In feite was het "het verbouwen en vernieuwen der vaste bij-school", zoals uit de aanbestedingsstukken blijkt. De oude school was te klein en te bouwvallig geworden.
In 1883 is er, om welke reden is niet bekend, weer een school gebouwd. Deze school is in 1899 vergroot wegens een grote toeloop van leerlingen. In 1902 zijn er zelfs 209 leerlingen.
Deze school is in maart 1917 tot de grond toe afgebrand.

Op 15 april 1918 is de nieuwe openbare lagere school voor Grolloo en Schoonloo geopend. Hoofd van de school was toen dhr. Torensma. Het aantal leerlingen was 132. Daar dit zich nog steeds uitbreidde, is in 1929 een vierde lokaal bijgebouwd.
In 1952 bedroeg het aantal leerlingen 177. In dat jaar heeft Schoonloo zelf een tweemansschool gekregen.

In 1967 is in Grolloo een kleuterschool gesticht met 30 kleuters uit Grolloo, Schoonloo en Ekehaar. Als op 1 augustus 1985 de integratie van kleuter- en lager onderwijs een feit is geworden (het is nu basisonderwijs) zijn er 76 leerlingen. Het gevolg hiervan is, dat de oude school niet meer aan de eisen voldoet om goed en modern onderwijs te kunnen geven.

Plannen voor een nieuwe school liggen gereed. Deze zal gebouwd worden op De Pol en zal, naar verwacht mag worden, in 1987 haar poorten kunnen openen. Momenteel zijn er vier leerkrachten. Hoofd van de school is sinds 1961 dhr. Mellema.

school 1894

± 1894.
?Eerste rij links boven: Albert Sanders, Albertje Sanders, Aaltje Sanders, Willem Langejans Sijbring, ?,? Tweede rij: Annigje Sijbring, Jantje Haange, Fennigje Haange, Annigje Boerma, Roelof Venekamp. Derde rij: Wilhelmina van Belkum, Marchje Smit, Henderika Haange. Vierde rij: ?, Roelof Brands, ? , Jan Luinge, Roelofje Sijbring, Jan Sijbring, Jan Smit, onderwijzers, links meester Veld, rechts meester van Belkum.

 

kog-2-school-002

Eén van de oudste schoolfoto's. Deze dateert uit ± 1900

 

kog-2-school-003

Een schoolfoto uit ± 1910.

 

kog-2-school-004

School foto ± 1912-1913.
Van links naar rechts. Eerste rij boven: Jan Beuker, Meester Scholten, Johannes Kroeze, Annigje Boes, Aaltje Boes, Annigje Enting, Jan Nijhof, Meester Meijer, Egbert Struik.
Tweede rij: Jacobje Beijering (Jd.), Jacobje Beijering (Ld.), Geesje Braams, Jan Haange, ?, Juffrouw Kluin, Klaas Boer (Kz.), Jan Ratering, Hendrikje Nijhof, Trijntje Nijhof, Jantje Struik.
Derde rij: Jan Beijering (Lz.), Martines Hendriks, Hendrik Beijering (Lz.), Aaltje Boer (Kd.), Roelof Boes, Roelofje Boes, Jan Kroeze, Bastiaan Haange, Jantines Beuker.

 

kog-2-school-005

 

± 1916. Van links naar rechts:
Eerste rij: Jantina Haange, Grietje de Groot, Annigje Oeben, Jan Hingstman (Hzn.), Jantinus Hingstman (Janzn.)
Tweede rij: Meester Scholten, Juffrouw Hoen, Jan Haange, Bastiaan Haange, Grietina de Groot, Geert Gommers (Jzn.), Hendrika Hingstman, Jacob Hingstman, Meester van Veen
Derde rij: Harmpje Jansen, Roelofje Jansen, Willemtje Huizing, Joh. Kroeze, Annigje Kroeze, Willemtje ten Hoor, Roelof Oeben, Albert Jan Hadders, Jantina Oeben
Vierde rij: Harmpje Heuker, Lucas Jansen, Jan Huizing, Jan Kroeze, Arend Hingstman, Jan Oeben, Geert Haak, Annigje Gommers, Jans Oeben, Pietertje Hingstman
Vijfde rij: Roelofje Jansen, Aaltje Huizing, Zwaantje Heleenders, Martinus Heleenders, Martinus Hendriks.

 

 

school-504809

De nieuwe school van 1918.

 

kog-2-school-007

Inwijding nieuwe school in 1918. De dames op deze foto assisteerden bij de opening. Boven van links naar rechts:
Eerste rij: Dien Kuper, Margje Kuper, Geesje Wesseling, Trientje Enting, Meester Voren kamp, Geert je Boer (Kd.), Annigje Oeben, Roelofje Reinders, Geziena Holt.
Tweede rij: Geert je Holt, Jantje Reinders, Ida Sijbring, Roelofje Hofsteenge, Matje Zijgers, Frouwkje Hofsteenge, Grietje de Groot, Margje Reinders.
Derde rij: Harmpje Heuker, Jobkien Beijering, Geesje Beuker.

 

kog-2-school-008

± 1918. Van links naar rechts.
Eerste rij: Meester Torensma, Thie Wesseling, Albert Beijering, Berend Leever, Jan Oeben, Bastiaan Haange, Jantinus Beuker, Jacob Hingstman, Geert Gommers, Jan Vijfschagt (Gzn.)
Tweede rij: Jobkien Beijering, Jantina Beuker, Lucas lansen, Roelofje jansen, Henderika Hingstman, Siena Vijfschagt, Roelofje Beijering, Pietertje Hingstman, Grietje Beijering, Geesje Dilling, Anna Heleenders, Geesje Beijering, Alberdina Reinders, Froukje Hofsteenge, Geertje Holt, Grietje de Groot.
Derde rij: Aaltje Luinge, Margje Meijers, Roelfina Beijering, Aaltje Jansen, Annigje Beijering, Anna van Rooien, Jantina Huizing, Geertje Vijfschagt, Hendrik Hadders (Gzn.)
Vierde rij: Hilligje Hingstman (Wd.), Jantje Hingstman (ld.), Lammigje Abbingh, Albertus Frome, Reint Meems, Bastiaan Reinds, Ebelien Haak, Geert Haak, Janke Haak, Harm Haak.

 

 

kog-2-school-009

± 1918. Van links naar rechts.
Eerste rij: Hendrik Holt, Johannes de Weme, Arend Hingstman, Jan Hings{man (Hzn.), Tie Wesseling, Harm de Groot, Albert Beijering, Jan Ottens, Rudolf Ottens,? Martinus Hendriks, Meester Vorenkamp.
Tweede rij: Roelofje Reinders, Matje Zijgers, Margje Reinders, Ida Sijbring, Jantje Beugels, Annigje Gommers, Roelofje Boes, Aaltje Boer, Roelofje Beijering, Luchina Sijbring, Hendrikje Smit, Jantina Abbingh, Geesje Wesseling, Geert je Boer (Kd.), Annigje Oeben, Trientje Enting, Harmpje Heuker.
Derde rij: Jantina Sijbring, Lucas Sijbring, Jan Vijfschagt, Albertus Frome, Roelof Boes, Lucas Hagting, Hendrik Haange, Hendrik Beijering (Lzn.), Jan Boer, Roelof Hingstman (Hzn.), Berend Meems.
Vierde rij: Jans Boer, Grietje Boer, Aaltje Oeben, Hilligje Smit, Willemtje Langejans Sijbring, Margje Sijbring, Hendrika de Weme, Jantje de Weme (Ad.), Jantinus Smit, Albert Reinds, Bastiaan Reinds, Jantinus Oeben, Jan Stevens, Jan Beijering (Gzn.)

 

kog-2-school-010

School foto ± 1920.
Bovenste rij van links van rechts: Toosje Jongenotter, Jantina Hadders, Grietje Enting (Jd.), Geesje Braam (Frd.), Geesje Tiems, Grietje Zwiers, Lucas Sijbring, Margje Sijbring.
Tweede rij: Juffr. Ties, Meester Torensma, Roelof Hingstman, Alben Enting, Geziena Braams, Ettie Tiems, Jantje Zwiers, Koert Hagting, Willempje Gommers, Jan Hadders, Meester v.d. Wal.
Derde rij: Albert Zwiers, Hennie Oosting, Niesje Weitering, Evelina Haak, Willemtje Langejans Sijbring, Geesje Langejans Sijbring, Egbertje Tiems, Klaas Zwiers, Johannes Mensing, Geesje Mensing, Juffr. van Slochteren.
Vierde rij: Egbert Braams, Jan Langejans Sijbring, ? Mulder, Jan Mensing, ?, ? Hadders.

 

Noot: Van Albert Lammers komt de volgende informatie over Juffrouw Van Slogteren:

In de dienstbodenregisters van Rolde voor de periode 1920-1939 is te lezen dat Juffrouw van Slochteren = Anna Maria Johanna van Slogteren, geb. 20/03/1897 te Groningen. Inschrijving Gem. Rolde is 2 mei 1921 en uitschrijving is 24.06.1923, vertrokken naar Gieten.
Juffrouw van Slogteren was inwonend op adres Grolloo C 016 bij J. Beijering.

 

kog-2-school-011

Een schoolfoto uit 1921.

 

kog-2-school-012

± 1920. Van links naar rechts.
Eerste rij: Lute Kuper, Hendrik Hadders
Tweede rij: Meester Torensma, Meester Boering, Jantje Hadders, Jantina Hadders, Hilligje Smit, Hendrikje Smit, Anna Heleenders, ? Smeenge, Roelof Hingstman.
Derde rij: Jantje Struik, Lucas Hagting, Willempje Langejans Sijbring, Lucas Sijbring, Margje Sijbring, Jantina Sijbring, Grietje Seuninga, Hendrik Holt, Grietje Beijering, Hendrik Beijering (Lzn.), Juffrouw Ties, Jantinus Beuker.
Vierde rij: Jan Stevens, Jan Langejans Sijbring, Koert Hagting, Tieme Meijers, Egbertje Lesschen, Reinder Lesschen, Reint Meems, Geesje Beijering, Jantje de Groot, Margje Hingstman
Vijfde rij: Zwaantje Stevens, Margje Meijers, Hendrikje Dilling, Johannes de Weme, Harm de Groot, Hilligje Hingstman (Wd.), Jantje Hingstman (Wd.), Roelofje Hingstman (Hd.)

 

kog-2-school-013

Mevrouw Torensma, Juffouw Ties, Juffrouw van Slochteren, Meester van de Wal, Meester Torensma.± 1923.

 

kog-2-school-014

± 1924. Van links naar rechts.
Eerste rij: Jantje Beugels, Trientje Beugels, Roelofje Hingstman (Hd.), Egbert Braams, Hendrik Haange, Jan Boer (Klzn.), Hilligje Smit,Jantje Tienkamp, Harmpje Vijfschagt, Meester van der Wal.
Tweede rij: Juffrouw van Slochteren, Juffrouw Ties, Ida Alting, Aaltje Luinge, Hennie Zeewuster (Hrksd.), Aaltje Zeewuster (Hrksd.), Mattie Hingstman (Wd.), Geert je Vijfschagt, Hendrikje Vijfschagt, Jantje Hingstman (Jd.), Egbertje Vijfschagt, Meester Torensma
Derde rij: Jacob van Rein, Roelof Hingstman, Jantinus Smit, Henderika de Weme, Jantje de Weme (Ad.), Janna Zeewuster (Hksd.), Aaltje Vijschagt, Arend Vijfschagt, Sikko Luinge, Harm Zeewuster (Hrkszn.), Albertus Smit.

 

kog-2-school-015

Schoolfeest ± 1924.
Van links naar rechts. Boven, eerste rij: ? Hadders, Reinder Dolfing, Bertus Hingstman, Egbert Ottens, Arend Vijfschagt, Jan Hofsteenge, ?, Reinder Dilling, Jan Langejans-Sijbring, Anne Mulder, Jan Stevens. Hendrik Kuipers (Bzn.), Albert Enting, Jan Mensing, Berend Meems, Jantinus Oeben.
Tweede rij: Meester Schoppen, Hillie Kuper, Jantina Beugels, Aaltje Jansen (Jd.), Marchien Meijers, Marchien Sijbring, Egbertje Lesschen, Annigje Ottens, Roelfina Beijering, Annigje Beijering, Jantje de Weme (Ad.), Janna Zeewuster (Hrksd.), Aaltina Pomp, Abelina Zwiers, Geziena Braams, Egbertje Vijfschagt, Aaltje Zeewuster (Hrksd.), Willempje Beugels.
Derde rij liggend: Reinder Ratering, Lucas Brands (Rzn.), Jantinus Smit, Gerrit Hadders (Hzn.).

 

kog-2-school-016

1927. Van links naar rechts.
Eerste rij: Jantje Brands, Jantje Meenderman, Aaltje Brands, Arendina Hofsteenge, Grietje Boer, Rieka de Weme, Geesje Langejans Sijbring.
Tweede rij: Jans Boer, Meester Van der Wal, Jan de Weme, Lambert Lanting, Hendrik Lanting, Hendrik Hofsteenge, Albertus Smit, Hendrik Lesschen, Roelof Langejans Sijbring, Meester Essing
Derde rij: Geert Meenderman, Jan Enting (Rzn.), Lucas Brands, Gerrit Brands, Griet Enting (Rd.), Geesje Meenderman, Hennie de Weme (Ad.), Hennie Smit, Juffrouw Seubring
Vierde rij: Jantina Brands, Roelofie Beijering (Jd.), Hennie Lesschen, Jantje de Weme, Willemtje de Weme, Greta Enting, Warmeitje Sijbring, Janna Zeewuster (Hd.)
zittend: Marchienus Lunsing, Jan Sijbring (Pzn.) Geertje Meenderman, Lambertus Lesschen, Pieter Sijbring (Jzn.), Jans Lesschen.

 

kog-2-school-017

± 1927. Van links naar rechts.
Eerste rij: Jan Langejans Sijbring, Jan Mulder, Egbertje Vijfschagt, Albertus Smit, Jantinus Smit, Jantinus Oeben, Jantje de Weme (Adr.), Berends Meems, Hendrikje Oosting, Henderika de Weme, Warmeltje Stevens, Meester van der Wal.
Tweede rij: Meester Schoppen, Roelofje Mulder, Bertus Hingstman, Aaltje Vijfschagt, Jan Meijers, Margje Meijers, Juffrouw Willemsen, Juffrouw Seubring, Margje Sijbring, Janna Zeewuster (Hrksd.), Hendrik Seuninga (Schoonloo), Geesje Langejans Sijbring, Jan Stevens.
Derde rij: ged. zichtbaar Mena Schoppen, Jan Enting (Rzn.), Roelof Langejans Sijbring, Jantje Boer, Hendrik Oeben, Anna Mulder, Berend Oosterloo, Aaltje Oosterloo, Egbert van der Scheer, Annigje Schuring, Cornelis Schuring, Jan de Weme, Hendrikje Zeewuster (Hrksd.), Aaltje Zeewuster (Hrksd.), Hendrik Hingstman, Anna Zwaneveld.
Voor. Harm Zeewuster (Hrkszn.), Arend Vijfschagt, Hendrik Seuninga (Grolloo).

 

kog-2-school-018

Onderwijzend personeel ± 1928. Van links naar rechts:
Juffrouw Rijks, Juffrouw Seubring, Meester Essing, Meester van der Wal.

 

kog-2-school-019

± 1929. Van links naar rechts
Eerste rij: Meester van der Wal, Luchina Enting, Hillie Stenveld, Hennie de Weme (Hd.), Lammie Frome, Geesje Frome, Jantina Mensing, Berend Mensing, Juffrouw van der Mei.
Tweede rij: Juffrouw Rijks, Grietje Enting (Hd.), Geertje Boer, Hennie de Weme (Ad.), Willemtje de Weme, Geziena Mensing, Annigje Strijker, Roelof Geerts, Meester Essing.
Derde rij: Johannes Enting (Hzn.), Jantje Boer (Ad.), Klaas Boer, Marchien Hofsteenge, Harm Ratering, Klaas Strijker, Hendrik Jan Kuipers.
Vierde rij: Anna Dijks, Hendrik Schuring, Jennie Schuring, Rika Beugels, Reinder de Weme, Jacob Ruiter, Alie Luinge, Jannes Kuipers.
Vijfde rij: Zwaantje Jansen, Dinie Meijers, Jans Makken, Tieme Schuring, Albert Lensing, Harm Hofsteenge, Jan Strijker, Jantje Hofsteenge, Lambertus Lesschen.

 

school groep 1919

± 1929. Van links naar rechts.
Eerste rij: Tinie ter Steege, Aaltje Vijfschacht, Anna Braaksma, Warmeltje Stevens, Tinie Pomp, Ida de Groot, Abelina Zwiers.
Tweede rij: Meester van der Wal, Harm Zeelnister (Bzn.), Albert Hadders, Roelof Alting, Albert Zwiers, Jantinus Enting, Hendrik Oeben, Sikko Luinge, juffrouw Seubring.
Derde rij: Jan Ratering, Alie Luinge, Warmolt Zeewuster, Hendrik Jan Hadders, Berend Dijks, Iebel Hadders, Harm Zeewuster (Hrkszn.), Jan Beugels, Jan Meijers, Meester Essing.
Knielend: Toosje Jongenotter, Aagje Jongenotter, Dientje Jongenotter, Hennie Zeewuster (Hrksd.), Rieka Beugels, Hendrik Ratering.
Zittend: Roelof Dijks, Albertus Ratering, Gerrit Gommers, Wim Jongenotter, Kobes ter Steege, Iepke ter Steege.

 

kog-2-school-021

± 1930. Van links naar rechts.
Eerste rij: Hendrikje Smit, Jan Enting (Rzn.)
Tweede rij: Juffrouw Seubring, Meester van der Wal, Anna Dijks (DI), Zwaantje Jansen, Teunis Jansen (Gzn.), Jantje Boer (Hd.), Griet Enting (Rd.), Gretha Enting (Rd.), Jan Schonewille.
Derde rij: Hendrik Ratering, Berend Jansen (Gzn.), Geertje Boer (Ad.), Hendrikje Veenhoven, Johanna Reinders, Hendrik Jan Kuipers, Jantinus Schonewille, Juffrouw Rijks, Meester Essing.
Vierde rij: Jan Ratering, Geertje Oving, Hendrik Jansen (Azn.), Berend Jansen (Azn.), Klaas Boer, Cornelis ter Steege, Jantina Mensing, Gezina Mensing, Berend Mensing, Jannes Kuipers, Lambert Gommers, Jacoba Veenstra, Lutje de Vries.
Zittend: Albertus Ratering. Knielend: Keimpe Braaksma.
Liggend: Hendrik Hadders, Iepke ter Steege, Bote ter Steege, Wiebe Veenstra, Tinie Sipkema, Luchina Lensing, Gerrit Gommers.

 

kog-2-school-022

Eerste Toneelopvoering van de school in 1933 in Café De Weme.
Eerste rij: Lambert Gommers, Griet Enting, Jannes Kuipers, Zwaantje Jansen, Jan Koers Schonewille.
Tweede rij: Reinder de Weme, Jacobje Moek, Pieter Sijbring, Willempje de Weme, Lammie Frome.

 

kog-2-school-023

± 1930. Van links naar rechts.
Eerste rij: Hennie de Weme (Ad.), Jantinus Hebels, Willempje de Weme, Jacob Ruiter, Roelof Geerts, Roelof Langejans Sijbring.
Tweede rij: Albert Zwiers, Warmolt Zeewuster, Harm Zeewuster (Bzn.), Jan Zeewuster (Hzn.), Egbert Tiems, Jantinus Enting, Juffrouw Rijks.
Derde rij: Meester van der Wal, Abelina Zwiers, Rieka Beugels, Jan Beugels, Harm Zeewuster (Hrkszn.) Hennie Zeewuster (Hrksd.), Willempje Geerts, Egbertje Tiems, Juffrouw Seubring, Meester Essing.
Vierde rij: Roelofje Beijering (Jd.), Hendrik Hofsteenge, Roelof Egbertus Hofsteenge, Lambert Lanting, Harm Zeewuster (Hzn.), Klaasje Zeewuster, Janna Zeewuster (Hd.), Zwaantines Woering, Reinderdina Braams, Grietje Sijbring, Warmeltje Sijbring, Jan Sijbring.
Vijfde rij: Jan Beijering (Jzn.), Johannes Tienkamp, Hendrik Lanting, Hendrik Zijgers, Harm Enting, Luchina Enting, Grietje Enting, Pieter Sijbring, Roelof Boer.

 

kog-2-school-024

?± 1932. Van links naar rechts.
Eerste rij: Tinie Lunsing, Luchina Lensing, Klaziena Veldhuis, Jantina Beijering (Ld.), Jantinus Beijering (Lzn.), Jo Beijering, Jacobje Thalens, Hendrik Dilling.
Tweede rij: Lambert Gommers, Teunis Jansen (Gzn.), Pieter Luurd Burema, Jantje Thalens, Keimpe Braaksma, Juffrouw v.d. Mei, Juffrouw Rijks.
Derde rij: Jantines Klaassens, Jantje Klaassens, Alberdina Everts, Meester Essing, Janna Zeewuster (Hd.). Klaasje Zeewuster, Hendrik Beijering (Hzn.), Zwaanlinus Woering, Meester van der Wal, Albert ter Steege.
Vierde rij: Roelof Dijks, Grietje Dijks, Jacoba Veenstra, Harm Everts, Roelofje Beijering (Hd.). Jan Zeewuster (Hzn.), Roelof Egbertus Hofsteenge, Harm Zeewuster (Rzn.), Bote ter Steege.
Zittend: Warmolt Zeewuster, Albert Zeewuster, Geertje Gulmans, Liena Leunge. Hendrikje Warringa, Grietje Warringa, Jan Beijering (Jzn.), Hendrikje Zeewuster (Bd.), Cornelis ter Sleege.

 

 kog-2-school-025

 1936.Van links naar rechts.
Eerste rij: Jan Strijker, Albert Lensing, Hendrik Popken, Hendrik Dilling, Geert Abeln, Hendrik Nijboer, Geert Huizing, Roelof Bartelds, Jan Huizing, Berend Mensing.
Tweede rij: Meester van der Wal, Simon van der Wal, Jan Meenken, Siebe Meenken, Jan Dilling, Klaas Abeln, Aaltje Smit, Tjitske Aalders, Reinder Kloeze, Juffrouw v.d. Mei, Juffrouw Rijks.
Derde rij: Jacob Boes, Jacobje Meijering, Truida Boes, Jantina Beuker, Agina Karstens, Hennie Boes.
Vierde rij: Meester Essing, Roelof Luinge, Geesje Dilling, Mieke Abeln, Jan Hoving, Albert Bartelds, Gerrit Jan Karstens, Koenraad Aalders, Hennie Veldhuis.

 kog-2-school-026

± 1936. Van links naar rechts.
Eerste rij: Roelof Egbertus Hofsteenge, Harm Jan Hingstman, Hendrik Beijering (Hzn.), Jan Beijering (Jzn.), Harm Hofsteenge, Albertus Willems, Jan Beuker (Mtzn.), Gezienus Willems, Jan Hof, Lucas Enting, Meester Essing.
Tweede rij: Meester van der Wal, Roelofje Hingstman (Hrksd.), Roelfina Beuker, Mientje Hadders, Jo Beijering, Jantina Beijering (Ld.), Grietje Warringa, Luchina Enting.
Derde rij: Tieme Schuring, Gerrit Hilberts, Annie Meijers, Jantje Hofsteenge, Dinie Meijers, Tinie Hofsteenge, Egbert Hofsteenge, Roelofje Beijering (Hd.), Hillie Ratering, Aaltje Reinders (Rd.), Juffrouw van der Mei.
Vierde rij: Juffrouw Rijks, Rieks Hadders, Lens Beijering (Azn.), Geesje Beijering (Ad.), Hendrikje Warringa, Anna Hilberts, Hendrik Warringa, Jan Roelof Beijering, Gerrit Warringa.

 

Toevoeging d.d. 6 februari 2022

Onderstaande foto is nog niet van namen voorzien. Mocht u één of meerdere kunnen invullen, dan vernemen wij dit graag.

groepsfoto school 1936

 

 

kog-2-school-027

± 1938. Van links naar rechts
Eerste rij: Egbert Hofsteenge, Jan Hof, Henk Brinksma, Johannes Enting, Willem Hartlief, Albert Roelof Zijgers, Siebe Meenken, Jan Oostebring, Lens Beijering (Azn.).
Tweede rij: Meester Essing, Jennie Lesschen (Rd.), Roelie Beijering (Ad.}, Klaasje Brinksma, Mina Leunge, Jantina Abbingh (Jsd.), Aaltje Oving, Lammie Essing, Margje Oving, Jantje Dilling.
Derde rij: Aaltje Jansen (Ad.} Jantje Hoekstra, Hennie Veldhuis, Geesje Leunge, Geesje Beijering (Ad.), Marchientje Boerma, Geesje Dilling (Rd.), Jantje Huizing, Annie Mathijzen.
Vierde rij: Jantines Enting (Harmzn.}, Jan Abbingh (Jszn.).
Zittend: Harm Zeewuster (Hdrzn.), Lens Beijering (Hzn.), Willem Leunge, Abel Everts, Hendrik Abbingh (lszn.), Hendrik Hartlief, Jantinus Hofsteenge.

 

Toegevoegd d.d. 9 maart 2022

school-groep-1940-1946

Naar schatting ergens tussen 1940 en 1946

 

kog-2-school-028

1946. Van links naar rechts.
Eerste rij: :Meester Essing, Roelof Hendriks (Mzn.), Wander Bonder, Lambert Arends, Ide Sikkema, Roelof Dilling (Rzn.), Bert Meutsteenge, Hendrik Dilling (Lzn.), Albert Stevens, Jan Meems, Berend Meems (Bzn.), Geert Oosting.
Tweede rij: Meester van der Wal, Hendrik Sijbring, Harm Braam, Aaltje Geerlig, Jan Geerlig, Jantje Geerlig, Geesje Jansen (Ad.), Alie Eilders, Rika Eilders, Willemtje Lesschen, Roelie Pepping, Riekie Pepping, Aaltje Hadders (Jd.), Willemtje Smit (Ad.), Annie Smit (Ad.), Juffrouw de Raad.
Derde rij: Henk Meems (Bzn.), Harmannus Hadders, Geertje Oosting (Jd.), Joop Meutsteenge, Marietje Arends, Annie Arends, Jantje Boer (Wd.), Geertje Nijmeijer, Annie Bonder, Harmtje Pronk, Stientje Pronk, Dinie Hingstman, Kinie Polman, Anton Polman, Henk Polman, Juffrouw Polman.
Vierder rij: Jan Braam, Willem Braam, Jans Sijbring, Klamer Hendriks, Grietje Dilling, Roelof Hagting (Lzn.), Zwaantje Nijmeijer (Ad.), Zwaantinus Nijmeijer (Az.), Jan Bonder, Hillechienus Bonder, Gerrit Hingstman, Arend Hingstman, Gerard Teunissen, Ginie Teunissen.
Vijfde rij: Martines Dilling, Koert Sijbring, Jan Sijbring (Lzn.), Hennie Hendriks (Md.), Gerard Dilling, Albert Hagting, Elsje Nijmeijer (Ad.), Jan Nijmeijer (Azn.), Albert Strijker (Gzn.), Lute Epping, Gerrit Jan Jan Epping, Albert Lunsing, Jans Lunsing, Henk Lunsing.

 

kog-2-school-029

Schoolfeest in 1939.
Albert Beijering en Hendrik Enting.

 

kog-2-school-030

Schoolfeest in 1939.
Hendrik Beijering en Hendrik de Weme. "lk heb mijn wagen volgeladen."

 

kog-2-school-031

±1955. Van links naar rechts.
Eerste rij: Roelof van der Laan, Harmpje Stegeman, ? v.d. Laan, Warmeltje Hofsteenge, Meester van der Wal, Margje Hofsteenge (de Pol), Jan Harm Wolbers, Harry Boer, Jan Schutrup, Willem Hingstman.
Tweede rij: Hennie Hingstman, Harmpje Hingstman, Jantje Hingstman, Freek Hingstman, (Jszn.), Hans Schutrup, Geert Jan Stegeman, Truida Boer, Jenny Lesschen (Ld.), Willemptje Teunissen. Knielend: Jan van der Laan, Henderikus Hingstman (HJzn.), Jan Wolbers.

 

kog-2-school-032

± 1941. Van links naar rechts.
Eerste rij: Arend Smit, Albert Bartels, Jan Dijks, Jan Henderikus Enting, Jo Boer, Hendrik Hendriks, Hillechienus Jansen (Jzn.), Jan Schuurman, Gerrit Dijks.
Tweede rij: Meester van der Wal, Jantje Dijks, Minie Hingstman (Ad.), Alie Holt, Margje Schuurman, Tinie Abbingh (Jand.), Renske Reinders, Geesje Pronk, Zwaantje Arends, Geesje Koeze (Jand.).
Derde rij: Jan Arends, Jan Hoving, Max van der Wal, Klaasje Kroeze, Annie Holt, Jantje Abbingh (Jand.), Johanna Reinders (Td.), Hillie Hingstman, Hielke Dijks.
Knielend: Albert Dijks, Jan Holt, Cor van der Wal.
Zittend: Gezienus Bartelds, Berend Pronk, Luchien Bonder, Wander Bonder, Jan Gommers (Gzn.), Hendrik Pronk.

 

kog-2-school-033

Van links naar rechts. Schoolfoto mei 1953.

Eerste rij boven: Roelof Jansen, Gerrit Jan Sanders, Egbert Mulder, Hendrik Kuipers, Jan Jansen (Jz.), Lucas Seuninga, Thale Lesschen (Lz.), Jans Hartlief, Harm Smit, Gezienus Lunsing, Jan Geerlig, Lute Epping, Jantinus Mensing, Martines Dilling, Jan Vijfschagt, Meester Essing, Henk Polman, Roelof Jans, Jan Bonder, Jan Boer, Hendrik Vijfschagt, Roelof de Weerd, Jan Bentum, Albert Oosting, Jan Harm Wolbers, Roelof Oostra.
Tweede rij: Hilda ter Veer, Lucretia Lesschen, Reina Sloots, Jannie Kroeze, Aaltje Seuninga, Grietje Luinge, Ida Lunsing, Annie de Haan, Willie Bentum, Willie de Weerd, Mattie Enting, Annie Kruit, Jannie Langejans Sijbring (Jd.), Tineke Popping, Rienske ter Veer, Truida de Haan, Jantje Teunissen, Reina Haange, Liesje Pronk, Jantje Jansen, Warmeltje Hofsteenge, Marietje v.d. Laan, Geesje Beugels, Harmtje Seuninga, Bertha Wolf, Jantje Wilkens, Annie Buurman, Roelie Hagting, Sientje Kamping, Harmpje Stegeman.
Derde rij: Meester v.d. Wal, Jannie Boerma, Jantje Schutrup, Aaltje Haange, Jantje Boer (Wd.), Hendrie Schutrup, Jannie Roelfsema, Jantje Gommers, Anna Langejans Sijbring, Jantje de Haan, Siena Abbingh, Geertje Oosting, Jantje Langejans Sijbring (Jd.), Gonnie Haange, Tina Bentum, Jantje Oosting (Hd.), Annie Smit (Ad.), Mattie Smit (Wd.), Geesje Hamming, Annie Hingstman, Alie Elders, Annie Frome, Ginie Abbingh, Harmtje Pronk, Jantje Hagting, Roelie Tolner, Juffrouw Polman, Ginie Buurman, Juffrouw van Zoelen.
Vierde rij: Arend Hingstman, Gerard Kamping, Truida Boer, Harrie Boer, Jantines Hingstman, Roelof v.d. Laan, Roelof Boer (Az.), Henk Kruit, Bonne Oosting, Frederik Braams, Jans Sijbring (Lz.), Henk Reinders, Willem Langejans Sijbring, Albertus Jansen, Albert Reinders, Jarig Tilstra, Bastiaan Luinge, Grietinus Braam, Henk Smit, Arend Smit, Jan Roelfsema, Albert Beijering, Jan Deenen, Lucas Abbingh, Hillechines Jansen, Jantines Hagting, Roelof Hagting (Kz.), Jantines Kuipers (Jz.).
Vijfde rij: Remmelt Haange, Rinus ter Veer, Roelof de Haan, Roelof Pronk, Henderikus Hingstman (HJz.), Willem Hingstman, Jan Kuipers, Boele Buurman, Jan Wolbers.

 

kog-2-school-034

Klas van meester van der Wal in 1959.

 

kog-2-school-035

1960.
Eerste rij: Roelof Oeben, Geert Kuipers, Grietinus Smit, Roelof Hingstman, Jan Hebels, Thale Spreen, Lukas Hoiting, Gezienus Jansen, Geert Gommers, Lukas Kaaps, Jan Hartlief, Kobus Bentum, Grietinus Pronk, Henk Renting, Meester van der Wal, Meester Mellema.
Tweede rij: Tinie Renting-Lunsing, Harmtje Lesschen, Roelfina Teunissen, Sientje Bonder, Hennie Enting, Hillie Kuipers, Berta Jansen, Tinie Kuipers (HJd.), Henny Kaspers, Klaasje Dekker, Henny Hendriks (Rd.), Henny Dilling (Hd.), Wiesje de Raad, Juf Boersma.
Derde rij: Hendrik Buurman, Albert Boer, Auke Warners, Henk Warners, Roelof Dilling (]zn.), Jan Beijering, Gea Leever, Lambert Koops, Tinie Naber, Janny Buurman, Piet Wolbers, Gerrit Sikkema, Willem Takens (chauffeur).

 

kog-2-school-036

Grote schoolreis in 1961.
Eerste rij: Sientje Bonder, Truus Boer.
Tweede rij: Henk Oosting, Adolf Naber.
Derde rij: Bertha Jansen, Hillie Kuipers.
Vierde rij: Henk Lanting, Roelof Dilling (Jzn.).
Vijfde rij: Wiesje de Raad, Roelfina Teunissen. Zesde rij: Tinie Renting-Lunsing, Jan Sikkema, Jan Dilling, Willem Takens (chauffeur), Fennie Hartlief, Jenny Lesschen, Willy Teunissen, Henny Hingstman, Tinie Kuipers (Jd.), Henny Bonder, Grietje Hebels, Roelie Sijbring, Gea Leever, Harmtje Hingstman, Harmtje Lesschen, Froukje ter Steege, Henny Kaspers, mevr. v.d. Hof-Muinen, meester van der Wal, meester Mellema.
Zittend van links naar rechts: Jan Wolbers, Jan Willem Beugels, Henk Renting, Roelof Hebels, Freek Hingstman, Bonne Kuipers, Geert Jan Stegeman, Jacob Spreen, Jantinus Hagting, Egbert Geerlig, Grietinus Pronk.

 

kog-2-school-037

Eerste schoolfeest na de oorlog in 1948. 50 Jaar koningin Wilhelmina.

 

kog-2-school-038

1964.
Eerste rij: Henny Hendriks (Rd.), Klaasje Dekker, Meester Mellema, Henny Dilling (Hd.), Tinie Naber, Janny Buurman, Tinie Kuipers (HJd.), Jan Dilling Roelfina Teunissen, Harmtje Lesschen, Geert Gommers, Willem Takens (chauffeur), Grietinus Pronk, Bonne Kuipers, Geert Kuipers, Gerrit Sikkema, Jan Hebels, Piet Wolbers, Lambert Dilling, Mientje Gommers, Henk Warners, Wim Mathijsen, Geesje Naber-Braam, Roelof Oeben, Juf Voulon.
Tweede rij: Grietinus Smit, Roelof Hingstman, Lukas Koops, Albert Boer, Auke Warners, Teun Marissen, Henk Beijering, Gezienus Jansen, Jantina Teunissen, Henk Leever, Geert Oeben, Geert Warringa, Henk Hoiting, Thale Spreen.

 

kog-2-school-039

1966. Eerste rij: Willem Hartlief, Geesje Naber-Braam, Juf Voulon, Meester Mellema.
Tweede rij: Warna v.d. Wal, Mientje Gommers, Jantina Teunissen, Henk Hofsteenge (Ezn.), Piet Sijbring, Albert Boer, Albert Jan Hadders, Jan Willem Beugels, Roelof Sijbring, Roelof Naber (Bzn.), Tjitske Mathijsen, Ida Veenhof, Trijntje Brands.
Derde rij: Lukas Hoiting, Gea Jansen, Martin Ek, Teun Marissen, Henk Hendriks, Jan Sijbring, Henk Beijering, Frederiekje Dilling, Geert Warringa.
Vierde rij: Hennie Hartlief, Rennie Wolf, Roelie Enting.
Vijfde rij: Thale Spreen, Jan Stegeman, Eldina Hoven, Tinie Hingstman, Geert Oeben, Bertus Oving.

 

kog-2-school-040

1969. Eerste rij: Roelof Marissen, Tinus Uildriks, Meester Mellema, Meester Schaapman, Tieme Reinders.
Tweede rij: Albert Jansen, Pieter Oosterman, Arend Beijering, Hennie Dilling (Rd.), Grietje Oostebring, Hennie Hendriks (Hd.), Bertus Gommers, Albert Slot, Gerrit Hadders, Hennie Beijering, Lammie Uildriks, Geesje Naber-Braam.
Derde rij: Juf Voulon, Ina Gommers, Tineke Jalving, Hennie Lesschen, Dina Frome, Roelie Reinders, Hanna Ek, Johanna Gommers, Hannie de Raad, Wilma Oving .
Vierde rij: Ineke Ensing, Jantrinus Enting, Fennie Enting, Gea Dilling, Janny Mellema, Grietje Zeewuster, Marchientje Hofsteenge, Jan Koerts, Jan Tiems, Jan Ensing, Jan Reinders, Jantinus Koerts.
Vijfde rij: Jan Jalving, Gerard Kamerling, Sjoerd Tiems, Max Warringa.

 

 

kog-2-school-041

1969. Eerste rij: Meester Mellema, Jan Uildriks, Albert Beijering, Grietje Enting- Witting, Bertus Reinders, Jan de Weerd, Leenze Ketelaar, Henk Hofsteenge (Ezn.), Henk Zeewuster, Bert Warringa, Meester Schaapman, Ger Oving, Jan Bonder, Juf Voulon, John Hofsteenge, Bonne de Weerd, Henk Hofsteenge (Hazn.), Geesje Naber-Braam, Henk Kuipers (Hzn.), Roelof Naber (Bzn.), Ina Jansen.
Tweede rij: Jan Hendriks, Henk Hofsteenge (Hzn.), Bonne Zeewuster, Ria Boer, Hetty Deenen, Tineke Oostebring, Alie Frome, Grietje Boes, Ina Hofsteenge, Tina Kamerling, Roelof Bonder, Annie Hadders, Henk Enting.
Derde rij: Bertus Naber, Henk Kuipers (HJzn.), Luuk Oosting, Henk Tiems, Roelof Enting, Greetje Marissen.

 

kog-2-school-042

Schoolelftal GrolIoo. Kampioen in Gieten in 1971.
Eerste rij: Albert Jansen, Jantinus Spreen, Henk Hofsteenge (Hzn.), Jan Hendriks, Max Warringa, Roelof Bonder, Bonne de Weerd, Jan Jalving.
Tweede rij: Henk Hofsteenge (Hazn.), Henk Zeewuster, Henk Tiems, Roelof Enting, John Hofsteenge, Sjoerd Tiems, Albert Beijering.

 

kog-2-school-043

Kleuterschool in 1971 - 1972. Boven van links naar rechts.
Eerste rij: Bertha Frome, Hans Sligter, Robbie Fokkens, Alex van Asselt, Talea Warringa, Gerard Warringa, Femmie Tiems, Henderikus Slot.
Tweede rij: Kleuterleidster Dea de Waard, Willie Oostebring, Rob Kuiters, Dina Talens, Josien 't Hart, Leentje v.d. Veen, Harrie Zoelman, Hendrik Bakker, Nelie Dijkmeijer, Willem Popken, Evelien Seubring, Hilbrand Stoffers, Willeke Dijkmeijer, Harrie Boer (Kz.).
Derde rij: Willem Westebring, Jacob Smit, Jantines Enting, Hennie Jongman, Henk Sloots, Harrie Zeewuster, Erik ten Brink, Trea Jansen, Hennie Jansen, Helma Dilling, Roelof Jan Koekoek, Anja Kip, Jolanda Hendriks, Anita Kip.

 

kog-2-school-044

± 1975. Eerste rij: Albert Lammers, Greetje Oosterman, Roelie Slot, Roelie Lunsing, Henk Hoiting, Freddie Jansen, Jan Jansen, Jan Stevens, Gradus Zoelman, Henk Zoelman, Fennie Enting, Jantinus Kuipers, Heine Tiems.
Tweede rij: Harma Boer, Jan Willem Lammers, Jan Seubring, Coby de Weerd, Christiaan 0ldeman, Sirt Mellema, Henk Gerbers, Jan Roelof Enting, Bart Ek.
Derde rij: Roelof Naber (Jtzn.}, Coba Hadders, Mark Reinders, Janny Dilling, Jantinus Koerts, Gezienus Sikkema.
Vierde rij: Bert Dilling, Jan Tiems, Gerrit Hadders, Grietinus Koerts, Jannes Strijk, Janny Boer, Berta Enting-Gerding, Tinus Uildriks, Marchien Dilling- Warringa, Meester Schrotenboer, Juf Jongebloed.
Vijfde rij: J. Dekker (chauffeur), Jan Henderikus Enting.

 

kog-2-school-045

Op het schoolplein in 1986.

 

kog-2-school-046

O.L.S. Grolloo 1976. Eerste rij: Jan Seubring, Roelof Naber (Jtzn.), Jan Stevens, Jan Roelof Enting, Roelie Lunsing, Roelie Slot, Barbara Stové, Coba Hadders, Harma Boer, meester Mellema, Jantinus Kuipers, Christiaan Baars, Heine Tiems, Grietinus Koerts, Janny Dilling, Greetje Oosterman, Henk Hoiting, Jan Willem Lammers, Jan Jansen, Freddie Jansen.
Tweede rij: Harry Zeewuster, Gerard Warringa, Gert Oosting, Hennie Jongman, Willie Oostebring, Marlies Schuil, Hennie Jansen, Wietske Benders, Anita Kip, Anja Kip, Trea Jansen, Janny Boer, Hedi Baars, Harry Boer, Reind Bron, Jeroen Benders, Dina Thalens, meester Schrotenboer, Helma Dilling.
Derde rij: Ginus de Weerd, Femmy Tiems, Berta Frome, Evelien Seubring, Talea Warringa, Gezienus Schutrup, Johan Smeenge, Henk Zoelman, Klasinus Nijmeijer, Hans Sligter, Henderikus Slot, Harry Zoelman, Jan Schutrup, Jacob Smit, Johan Oosting, juf. Bron.
Vierde rij: Thijs Rademaker, Rick Benders, Agnes Dilling, Bianca Zoelman, Danielle Sligter, Annie Tolner, Jeanette Luinge, Erna de Weerd, Gerda Smit, Carla Bron, Harrièt Dilling, Sjoerd Stevens, Sietske Tolner, Harry Hofsteenge, Marga Hoven, Anko Warringa, Bert Lunsing, Roelof Oosterman.

 

kog-2-school-047

De jongste groepen van de basisschool in 1986.

kog-2-school-048

Op het schoolplein. 1984.
Eerste rij: Meester Schrolenboer, Cora Kuiper, Jeanette Hingstman, Alie Buurman, Monique Oosting, Hester Dilling, Jeanette Bentum, Leen de Graaf, Adri Hilhorst, Sikko Luinge, Jacquelien Bentum, Jeroen Hagting, Hilko Hagting, meester Mellema.
Tweede rij: Anja Jansen, Erik Hadders, Marco Bugel, Yvelle Hagting, Annet de Weerd, José Flonk, Atie Epping, Arjan Hingstman, Ronnie Bugel, Martin Jansen, Gera Gommers, Marjan Dijkstra, Jolanda Hingstman, Angelique Watermulder, Wout Klaucke, Tiny Epping, Hillegonda Hingstman, André Teunissen
Derde rij: Henk Schrotenboer, Kim Klaucke, RoelI Poppe Lubbers, Jaap Eefting, Alko Tolner, Roelof Kamping, Robert Glastra, Jeroen Nijmeijer, Geja Epping, Ina Elzinga, Anja Buurman, Jan Schrotenboer, Lammie Staal, André Hingstman, Remco Nijmeijer, Roelof Staal.

 

kog-2-school-049

Het personeel van de basisschool in 1986. Voor v.l.n.r.: H. Schrotenboer, W. Bron-v. Delden, Mia Jansen. Achter v.l.n.r.: H. Mellema en H. Pepping.

 

kog-2-school-050

De volledige basisschool in Grolloo in 1986.
Eerste rij: Meester Schrotenboer, Anja Jansen, Roelof Kamping, Jeroen Nijmeijer, Wout Klauke, Lammie Staal, Anja Buurman, Hester Dilling, Jeroen Hagting, meester Mellema, Jeanette Bentum, Elizabeth de Jonge, meester Pepping, Tiny Epping, Miranda Jansen, Hillegonda Hingstman, Roelof Staal, Dennis Bardie, Gera Gommers, Angelique Watermulder, juf Mia Jansen.
Tweede rij: Wiljan Oosting, Warna Hingstman, Frederieke de Jonge, Gertien Beijering, Danny Haange, Anton Bardie, Geesje Westerhof, Jolanda Hingstman, Martin Jansen, Jaap Eefting, Alie Epping, Marjan Dijkstra, Ronja Lensing, Annet de Weerd, Ronnie Bugel, Arjan Hingstman, Jantinus Beijering, Henk Schrotenboer, Marco Bugel, René de Weerd, Barelt Westerhof, Esther Smit.
Derde rij: Johan Schutrup, Martijn Koops, Albert Elzinga, Brenda Jansen, Gerrald Gommers, Frank Kuipers, Brenda Hingstman, Siska Hadders, André Hingstman, Yvette Hagting, Kim Klauke, Sander Dijkstra, Claus Boer, Roel-Poppe Lubbers, Jan Schrotenboer, Erik Hadders, Leon Beijering, Janneke Dilling.
Vierde rij, zittend van links naar rechts: Gerwin Hadders, Jelmar Sijbring, Jan Venekamp, Walter Hartlief, Marije Koops, Peter Sijbring, Erica Haange, Tim Homan, Eddy Barelds, Gert-Jan Hietbrink, Erwin Oeben, Judith Oeben, Sabrina Hingstman, Ineke Schuiling, Esmé Hartlief, Rian Homan, Nico Barelds, Albert Lensing, Theo Boer, Astrid Uildriks, Bianca Hingstman, Judith Lindeboom, Kees Blom, Wander Bonder, Naomi Reitsema.

 

kog-2-school-051

De schoolhoofden vanaf 1918.

 

SCHOOLLIED

In Grolloo staat een mooie school
met meer dan zestig kinderen.
Die leren er het ABC
optellen en verminderen.

Refrein:
Op onze school, daarmoet je wezen
je leert er rekenen en lezen.
Je zingt een lied, je leert een taal
en nu en dan een mooi verhaal.
In Grolloo zit je met plezier in het lokaal

De juf vertelt van aap, noot, mies
van twee en vijf is zeven,
de meester zegt hoelang
Napoleon bleef leven.

De jongens gaan naar 't voetbalveld,
met meester goaltjes zeilen.
De meisjes moeten op
twee recht, twee averecht letten.


De schoolreis is één maal per jaar,
weg schriften en weg boeken. Met bussen gaan wij al-le
mooie plekjes zoeken.

En ben je eenmaal uitgeleerd,
heb je de school verlaten.
Je zult er altijd nog,
weer graag eens over praten.

 

kog-2-school-052

De peuters van peuterzaal "Prugelstee" in 1986. Aaldert Bonder, Annemarie Zijgers, Jaap Hut en Martin Uildriks, Martijn Postema, Selma van Zanten, Henk Schuiling, Nick Smallenbroek en Michael de Min. Rolien Dilling, Johan Klaassens en Jorrit de Boer.