Toegankelijkheid

 

Project Meulendwarsdiek

 

Met de bekendmaking van de naam van de laatste zandweg in Grolloo werd ook de start van de stichting gevierd.

logo oldgrol2

 

Op zaterdag 22 juli heeft de laatste zandweg in het dorp Grolloo een naam gekregen. Het is de Meulendwarsdiek geworden. Een combinatie van twee namen van verdwenen zandwegen. De Meulendiek was het zandweggetje waaraan vroeger een molen heeft gestaan en de Dwarsdiek was een zandweg van de Amerweg naar de Zuiderstraat. De huidige zandweg ligt dwars op de voormalige Meulendiek. Een mooie vondst, waarmee de historie van vroeger tastbaar wordt.

Dit gegeven sluit mooi aan bij de slogan: “Stichting Old Grol haalt vroeger dichtbij.” De middag stond in het teken van de viering van de oprichting van de stichting. De stichting heeft als eerste project “De Meulen van Grol” op zich genomen. Een speurtocht naar de plaats van de sinds 1921 verdwenen molen.

 

20230722 combifoto Meulendwarsdiek

Bestuursleden Old Grol Bertus Reinders en Bas Luinge met in het midden wethouder Berghuis

 

Bord Meulendwarsdiek

 

De middag begon in de stromende regen. De woorden van voorzitter Bertus Reinders werden met moeite opgevangen onder de vele paraplu’s. En dat er veel bezoekers waren viel alleszins mee, zeker gezien de weersomstandigheden. Na de uitleg van Reinders kreeg wethouder Berghuis het woord. Het college heeft het voorstel van de naam besproken en vond de verwijzing naar het verleden heel passend. Belangrijk is ook dat er veel draagvlak is vanuit het dorp. Tevens werd via het Leefbaarheidsfonds een bedrag overgemaakt voor het genoemd project. Hierna mocht de wethouder de naam onthullen. Er klonk applaus en veel instemmende geluiden.
Een einde verder de zandweg op mocht Bas Luinge als kleinzoon van de laatste molenaar, na een uitleg van zijn kant hoe het toch allemaal zo gekomen was, een plaquette onthullen. Op de plaquette een verwijzing naar de voormalige molen en de internetsite waar nog veel meer informatie te vinden is.

 

Nieuwsbericht RTV Drenthe

Klik hier voor het nieuwsitem op RTV Drenthe.

 

Toespraak voorzitter Bertus Reinders

Een naam voor de laatste zandweg in Grol

We hebben ruime tijd geleden al eens gesproken over het feit dat er nog iets was, waar we als Old Grol aandacht aan zouden moeten besteden. Er lag nog iets op de plank, zeg maar. Toen besloten was om van een hobby een stichting te maken en dit een feit werd, zochten we iets om dit met een bepaalde actie te vieren.

Al langer bestond de wens deze, laatste, zandweg in Grolloo een naam te geven. Onze Bas Luinge kwam met het idee op de proppen en besprak dit met Gesinus Lunsing. Maar de naam die Bas in gedachten had kon volgens Gesinus niet, omdat die weg toch ergens anders had gelegen. Toch bleef het voor Bas een punt dat deze weg geen naam had.
Stichting Old Grol heeft een lijst met de belangrijkste namen van zandwegen, zoals deze eertijds liepen, meestal vanuit het dorp naar de groenlanden langs de beken. Andere zandwegen verlieten het dorp en gingen de hei op. Hierlangs dreef de schaapherder zijn verzamelde kudde ’s ochtensvroeg de “Heiden en Wildernisse” in, zoals dat op oude kaarten is terug te vinden. Basisschool De Drift is vernoemd naar de drift, zoals deze vroeger hier heeft gelegen.

Andere namen van wegen eindigen op weg, maar ook veel op padtie of diek. Zo kennen we de Heetlagendijk, jammer van dat Nederlands, van ons had het de Hietlaogendiek mogen heten. En het Oostereind heette in het verleden Oostermaotsdiek.

Sommige zandwegen zijn verdwenen, veelal doordat de wegen verlegd zijn of opgegaan in landbouwgrond. De grootste slag is gedurende de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw geslagen. Zo kende Grolloo vanaf Amerweg 24 (waar nu de familie Hadders woont) richting de Zuiderstraat 2 een weg – het waren allemaal zandwegen in die tijd – met de naam Dwarsdiek.

Aan de noordzijde van Amerweg 14 lag een zandweg het veld in. Aan deze zandweg stond een molen. We onthullen straks een plaquette met verwijzing naar deze molen. De zandweg had een naam die alles te maken had met die molen. Vanaf 1959 is deze weg niet meer op kaarten aanwezig. Toen ene Hendrik Hadders de weg had aangekocht, heeft hij het toegevoegd aan zijn erf, daar de weg zijn nut had verloren.

De zandweg die we nu een naam geven, zien we voor het eerst op een kaart van 1929. Het is de laatste zandweg in Grolloo. Er gaan best wel eens geluiden op deze weg van verharding te voorzien, maar als Old Grol staan we op het standpunt dat we deze laatste zandweg behouden.

Ik wil namens Stichting Old Grol wethouder Berghuis vragen de naam van deze weg bekend te maken.

 

Toespraak Wethouder Berghuis

Toen het verzoek kwam vanuit Grolloo moesten we toch even denken aan de laatste naamgeving van een weg in Grolloo. Die naamgeving was namelijk een verrassing voor het dorp. Het was namelijk niet afgestemd met het dorp of met de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken. Deze vergissing zou ons niet weer gebeuren en dus maar eerst even gevraagd hoe dit nu zat.

Op de Algemene Ledenvergadering van VDGO heeft Old Grol uitgelegd hoe men kwam tot een naam en wat de aanwezigen hiervan vonden. Er werd unaniem ingestemd met het voorstel. Voor het college van B&W was dus aan een belangrijke regel voldaan.

De argumentatie om tot deze naam te komen was ook heel duidelijk. Ook het feit dat Stichting Old Grol het project “De Meulen van Grol” verder wil oppakken, speelt een rol. De naam, gecombineerd met dit project, vormt een mooi geheel.

Stichting Old Grol heeft uit het leefbaarheidsfonds een bijdrage gehad om een start te kunnen maken met genoemd project. Als college wensen wij de stichting veel succes hiermee.

Geschiedenis is belangrijk. Van de geschiedenis kunnen we leren. Er is ook veel belangstelling voor en naarmate men iets ouder wordt, groeit meestal die belangstelling. Een naamgeving als deze verwijst naar die geschiedenis. Het roept vragen op. Vragen die straks via de plaquette beantwoord kunnen worden.

Dan is het nu tijd de naam van deze laatste zandweg van Grol te onthullen.

 

De middag werd voortgezet in het Markehuis. Even weer drogen en onder het genot van warme koffie gaf de voorzitter een korte presentatie over het ontstaan van de stichting en werden foto’s en filmpjes vertoond. Met veel plezier werd geluisterd en gekeken.

 

Viering start Stichting Old Grol

 

Stichting Old Grol kan terugzien op een zeer geslaagde middag. Alle bezoekers waren zeer enthousiast. Het bestuur kan volop aan de slag en hoopt op hulp van de inwoners. Hulp in financiële zin, maar ook in uren is zeer welkom. Belangstelling gewekt? Neem eens contact met ons op.