Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

Op deze pagina ziet u het boek "Grolloo van verleden tot heden", zoals gepubliceerd in 1983. Dit is een uitgave van (toen nog) de Commissie Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken.
(Gedigitaliseerd door L. Reinders, dec. 2009 / augustus 2010)
(Ik heb de tekst letterlijk overgenomen. Dit betekent dat de spelling gelijk is aan die van 1983. In het boek wordt sterk gekeken naar en vergeleken met de situatie in het jaar van schrijven. Interessant is het om de soms grote verschillen met nu te ontdekken. LR, 9 augustus 2010)