Toegankelijkheid

 

Project Kerk en kerkhof

 

Als Stichting Old Grol willen we ons inzetten voor de kennis van de geschiedenis van ons dorp en omstreken. Daarnaast vinden we het belangrijk die zaken die we in ons midden hebben te behouden en waar nodig te onderhouden.

Informatiebord bij de kerk

Tijdens het project QR-codes en de plaatsing van de Vectors of Memory van de Liberation Route Europe zagen we bij de ingang van de pastorietuin het informatiebord. Het bord was in een slechte staat. De tekst nauwelijks leesbaar meer. Dit is op bijgaande foto goed te zien.

We hebben contact opgenomen met de kerkeraad en gevraagd of het  bord kon worden vernieuwd. Het bord was hier geplaatst via de ANWB. Op het  bord is het Zimmermanfonds vermeld. Op de website wordt dit nu het ANWB-fonds genoemd. De ANWB wil desgevraagd de helf van de kosten voor haar rekening nemen. Men komt echter met een prijs van ongeveer €_800 en dan is de helft nog steeds een substantieel bedrag.

Op 14 oktober 2023 organiseerde de Vereniging voor Volksvermaken een Historische Wandeltocht. Namens Stichting Old Grol hebben Bas Luinge en Bertus Reinders ieder een groep enthousiaste toehoorders rondgeleid bij een 40-tal punten waar de wandelaars weren meegenomen in de geschiedenis.

We begonnen bij de Vredesboom en na de voormalige school sta je dan al snel bij de kerk. Daar kreeg iedereen te zien dat het informatiebord niet meer te lezen was.

Na een twee en een half uur zaten we bij CR Gerrei aan de koffie met gebak. We deden als Stichting een oproep donateur te worden en mochten zich voldoende mensen aanmelden, dan zouden wij er voor zorgen dat er bij de kerk een nieuw informatiebord zou komen. Iedereen heeft namelijk kunnen zien dat de oude niet leesbaar meer was.

Wat we hoopten is ook gebeurd en in overleg met de kerkenraad hebben we binnen een week een nieuw informatiebord bij de kerk. Deze keer niet met het logo van de ANWB, maar die van Stichting Old Grol.

Ook dit soort activiteiten steunen? Wordt dan ook donateur en we halen vroeger heel dicht bij.

infobord kerk

 

Nieuw informatiebord

Stichting Old Grol heeft een nieuw bord laten maken. Dat wil zeggen een kunststof plaat welke op de bestaande plaat kan worden bevestigd. We hebben de tekst overgenomen van het bestaande bord, maar twee QR-codes toegevoegd. Eén verwijst naar de website van de kerk en de ander naar de kerk van toen op de site van Stichting Old Grol. De kosten van deze oplossing liggen op minder dan € 60 en zijn dus betaald door de stichting. Uiteraard met dank aan de nieuwe donateurs.

 

Op 12 november 2023 hebben we het bord officieel overgedragen aan de kerkenraad.

overhandiging plaquette 12-11-2023

 

Hierboven een foto die gekuist is. Vanwege de tentoonstelling van Crescendo betreffende de naaktkalenders hebben we een beetje vals gespeeld met de foto ten behoeve van de publiciteit voor de stichting.

overhandiging plaquette 12-11-2023 onbewerkt

 

plaquette kerk Grolloo nieuwplaquette kerk Grolloo nieuw

 

Persbericht overhandiging

Old Grol helpt kerk aan nieuw informatiebord

Tijdens voorbereidingen van een historische wandeling door Grolloo, georganiseerd door Volksvermaken, kwam Stichting Old Grol er achter dat het informatiebord bij de kerk niet meer te lezen was.

De stichting is bezig met een campagne donateurs te werven en tijdens de wandeling ontstond het idee de deelnemers na afloop te vragen donateur te worden. Bij een voldoende opbrengst wilde de stichting wel zorgen voor een nieuw informatiebord. Dit, omdat vervanging door de kerk behoorlijk in de papieren ging lopen. Aan de oproep werd zodanig gehoor gegeven dat direct een nieuw bord is ontworpen. Een week later kon het nieuwe bord al geplaatst worden.

Het bord is nu ook voorzien van QR-codes, waardoor men op de website van de kerk kan komen of op het deel van de website van Old Grol dat aan de kerk en haar historie is gewijd. Het spreekt voor zich dat de kerkenraad erg blij is met deze actie. De toevallige voorbijganger krijgt weer de kans iets te lezen over de geschiedenis van dit monument.

Stichting Old Grol heeft nog meer projecten op stapel staan en deze hebben alle tot doel het verleden van het dorp zichtbaar te maken in het heden. De opzet is dat je als het ware zelf een historische wandeling kunt gaan maken, waarbij je toegang hebt tot de achterliggende informatie. Op de website zijn de belangrijkste onderwerpen naast in het Nederlands, ook in het Engels en Duits te lezen. Om alles te kunnen bekostigen hoopt de stichting veel donateurs te werven.

Op de foto bestuursleden van Stichting Old Grol en leden van de kerkenraad bij het nieuwe infobord.
Bestuur Old Grol (uiteraard met pet)
V.l.n.r. Henk Zeelenberg, Roelof Kiers, Bertus Reinders, Bas Luinge en Walter Regeer.

 

Kerkhof onderhoud

 

appostelboom ziekBij de voorbereidingen van een historische wandeltocht zagen we dat vele oude graven op de begraafplaats overwoekerd zijn met vooral mossen. Ook de gedenkstenen zijn aan een schoonmaakbeurt toe. Als Stichting denken we een actie op touw te zetten, waarbij vrijwilligers onder begeleiding in ieder geval het oudste deel van het kerkhof onderhanden gaan nemen. Uiteraard moeten we hiervoor eerst in overleg met alle betrokkenen, maar we hopen dat we de handen op elkaar krijgen een grote actie op touw te zetten. Gedacht wordt aan een NL-Doet actie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een bijdrage van het Oranjefonds.

Appostelboom

De Appostelboom op het kerkhof ziet er niet goed uit. De zwammen staan op de stam. We hebben geen idee of hier iets aan te doen is, maar we willen in ieder geval aandacht vragen voor dit probleem.

We hebben een melding gedaan bij de gemeente en wachten een reactie af.

aanvraag onderhoud Appostelboom