Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

STREEKVERBETERING GROLLOO-SCHOONLOO

 

Naast de ruilverkavelingscommissie is vanaf 1963 ook een streek-verbeteringscommissie werkzaam geweest. Deze trachtte allerlei ontwikkelingen te stimuleren. Dit werd o.a. verwezenlijkt door het stellen van voorbeelden op een aantal bedrijven, zoals drijfmestgrup, pootaardappelbewaring, knollenplukmachine e.d. Ook werden demonstraties met bijvoorbeeld hooibouwwerktuigen en mestverspreiders gehouden. Tevens zijn excursies en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij toen reeds naast de landbouw aandacht werd besteed aan recreatie!

Ook aan huishoudelijke voorlichting werd veel gedaan. Een aantal voorbeeldobjecten zijn ingericht zoals eetkeuken, woonkeuken, douche/wc met waterspoeling en een slaapkamer. Vanzelfsprekend zijn ook vele cursussen, praatavonden en excursies gehouden.

Al met al is er tot 1969 geweldig veel veranderd op de landbouwbedrijven in en rondom Grolloo. In 5 jaar tijd heeft namelijk de produktiviteitsstijging per bedrijf ruim 40% bedragen, per arbeidskracht zelfs 58% , al moet wel worden vermeld dat dit vooral te danken is aan een sterk verbeterde bedrijfsvoering ten gevolge van de ruilverkaveling. Sinds die tijd is men algemeen ook meer gaan doen aan tuinaanleg en -onderhoud.
Toendertijd zijn er verschillende malen tuin keuringen gehouden. Het resultaat is nu nog goed te zien, omdat de meeste tuinen er altijd keurig verzorgd uitzien. 

 

Naar aanleiding van de ruilverkaveling is een boekje uitgegeven met hierin tip en voorbeelden van hoe de streek, maar vooral ook het level verbeterd kon worden. We spreken over de periode 1963 tot 1968.

Klik hier voor het boekje!

 

Boekje streekverbetering