Laatst bijgewerkt: woensdag 25 maart 2020

Kijk op Grolloo

8 De jacht

Om het wild in de wijde omtrek van Grolloo op een acceptabel peil te houden werd het jachtveld jaarlijks verhuurd. Dit gebeurde door de volmachten van de marke en de opbrengst kwam in de 'boerpot'. Vroeger gebeurde dit allemaal op vrijwillige basis, maar later - voor het eerst in 1932 - moest ieder voor de verhuur tekenen. Er werd veelal aan vreemde jagers verhuurd. Dit gaf wel eens moeilijkheden - bijv. in 1954 - met de korhoenderjacht. Vanaf dat jaar werd er reeds gedeeltelijk en later steeds alleen aan Grolloër jagers verhuurd. Sinds 1978 wordt nu weer een gedeelte aan 'vreemden' verhuurd. Het Grolloërveld was vroeger altijd een rijk jachtveld. De wildstand gaat nu echter snel achteruit. De ruilverkaveling met zijn nieuwe wegen waardoor sneller verkeer mogelijk is eiste reeds vele slachtoffers onder de hazen. De myxomatosis deed de konijnenstand veel schade. Patrijzen zijn reeds zo goed als verdwenen, terwijl ook de fazanten jaarlijks in aantal verminderen. Tenslotte kan de grote recreatieve druk op de natuur nog genoemd worden als één van de oorzaken van de achteruitgang van de wildstand. Zullen alleen de reeën overblijven? Misschien zal in de toekomst de jacht niet meer strikt "nodig" zijn.

Toevoeging d.d. 25 maart 2020 door Bertus Reinders

15640228 Drenstch Almanak 1902 Goorspraak over de jacht

15640228 krant Drenstch Almanak 1902 Goorspraak over de jacht

Grolloo, Schoonloo 28 februari 1564: De buren zeggen en geven aan dat Albert Altige weleens met een geweer loopt, Ze hebben hem niet zien schieten. Hij ging afgelopen zomer met Willem Ubbels op jacht. Zijn buren kunnen een verklaring afleggen op koninklijk bevel, indien hij overeenkomstig de publicatie gejaagd heeft.

Toevoeging d.d. 27 april 2016 door Bertus Reinders

Een artikel over het verhuren van het jachtveld van 6 september 1920 uit de Provinciale Drentsche enAsser Courant.

19200906 krant PDAC jacht

Toevoeging d.d. 24 maart 2020 door Bertus Reinders

uit: Eigen erf van 11 december 1936 - drijfjacht op korhanen

Klik op het plaatje voor een vergroting

19361211 krant Eigen erf drijfjacht op korhanen

uit:Het Noorden in woord en beeld van 11 december 1936 - drijfjacht op korhanen

Klik op het plaatje voor een vergroting

19361211 krant Het Noorden in woord en beeld drijfjacht op korhanen

 

Toevoeging d.d. 27 april 2016 door Bertus Reinders

Een artikel over de jacht op de vos van 9 april 1948 uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant.

19460409 krant PDAC Roodrok de vos

Toegevoegd d.d. 9 oktober 2016 door Bertus Reinders

PLAKKAAT VAN DE JACHT VOOR OVERIJSEL EN DRENTE, 1563

Dat het plakkaat of reglement hier werkelijk is toegepast geworden, blijkt uit verklaringen in de Gospraken registres. (Grollo, Schoenloe 28 Febr. 1564: De buiren seggen ende brengen an dat Albert Altinge somwylen mit een roer gaet, dan sie en hebben hem niet sien schieten, und placht mit Willem Ubbels te jagen noch desen verleden somer, daer van hem de buiren vertuigen op Kon. mt. mandamenten, indien hij naer de publicatie van dien gejaecht heft. Borrick (Borger) 22 Maart 1565: De buiren brengen an, dat Derrick Koeners mit honden daer wal gejacht heft, heft hy daer geen recht toe, soe vertuigen hem de buiren op Kon.mt. mandamnet op de jacht opgericht.

 

Kijk op Grolloo

 


Jachtverhalen bij de kachel. De haas werd steeds groter.
Van links naar rechts: T. Leever, J. Hartlief, Js. Meems en M. Veenhof ± 1950

Een aantal jagers verzameld in ±1950.
Achterste rij van links naar rechts: A.J. Hadders, S. Kiers, J. Dijks, Js. Meems, T. Leever, B. Zeewuster.
Voorste rij: M. Veenhof, J. Hartlief, R. Meems, R. Oeben, K. Schuurman.

De jacht was goed in ±1950.
Van links naar rechts (staand): K. Schuurman, H. Tenhof, Van Duren, B. Zeewuster, H. Hartlief, mevr. Van Duren, J. Hartlief, J. Dijks, W. Braam, H. Hadders, T. Leever.
Zittend: M. Veenhof, A.J. Hadders.

De Grolloër jagers met hun drijvers schoten dit wilde zwijn in de bossen bij Grolloo in 1963.
Achterste rij van links naar rechts: H. Hendriks, W. Braam, C. Bonder, K. Schuurman, J. Bonder, T. Leever, Js. Hartlief, B. Zeewuster, Jt. Smit.
Voorste rij: R. de Haan, J. Hartlief, R. Meems, H. Bronsvoort, A.J. Hadders.

Tijdens de jacht is het goed eten. Deze foto dateert uit 1975.
Van links naar rechts: H. Oeben, J. Zeewuster, R. de Haan, B. Boering, T. Leever, N.P. de Groot, R. Oeben, T. Boering.

B. Zeewuster en R. Oeben in het veld.

Een moment rust. T. Leever, R. Oeben en T. Roering.