Toegankelijkheid

 

Graan

 

Bron: zie De Boerderij

De afbeeldingen worden allen weergegeven in een maximale breecte van 800 pixels. De werkelijke maten variëren heel sterk. De documenten worden zoveel mogelijk weergegeven in chronologische volgorde. (LR)

 

Statuten Coöperatieve Stoomdorschvereeniging Grolloo en omdtreken W.A. 29 April 1914

Lees de statuen, gepubliceerd in de Staatscourant van 10 juni 1914

19310808 Statuten Dorschvereeniging 

Bron: 19150621 De Provinciale Drentsche en Asser Courant van 21 juni 1915

19150621 krant PDAC Stoomdorschvereeniging

 

19290814 krant PDAC stoomdorschmachine Abeln Vredenheim

19290814 krant PDAC stoomdorschmachine Abeln Vredenheim

 

19320128 krant Alg Ned landbouwblad Ablen verkoopt dorschgarnituur

19320128 krant Alg Ned landbouwblad Ablen verkoopt dorschgarnituur

 

19330118 krant PDAC dorschmachine vast in zand Lels

19330118 krant PDAC dorschmachine vast in zand Lels

 

 

19310602 HR Coop DorschvereenigingCoöperatieve Stoomdorschvereeniging Grollo en omstreken

Op 2 juni 1931 werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Stoomdorschvereeniging Grollo en omstreken W.A.


Statuten Coöperatieve Stoomdorschvereeniging Grolloo en omdtreken W.A. 17 Juni 1931

Klik hier voor de statuen, gepubliceerd in de Staatscourant van 8 augustus 1931

19310808 Statuten Dorschvereeniging

 

19360219 krant NvhN locomobiel wegens overcompleet Lammers

19360219 krant NvhN locomobiel wegens overcompleet Lammers

 

19360219 krant NvhN locomobiel wegens overcompleet Lammers

19360516 krant PDAC locomobielen te huur bij Lammers

 


Afrekening levering Rogge Prov Inkoopcentrale 6 oktober 1941

19411006 Afrekening levering Rogge Prov Inkoopcentrale NN

info Dorschkaart Haarlemsche Courant van 31 juli 1942

19420731 info Dorschkaart Haarlemsche Courant

Toewijzing veevoeder voor werkpaard 9 november 1942

19421109 Toewijzing veevoeder voor werkpaard NN

Toestemming om extra graan als veevoeder te gebruiken door grasland te gaan scheuren 13 januari 1943

19430113 Toestemming graan voor scheuren grasland NN

Havertoewijzing uit eigen oogst 1943

1943 Havertoewijzing uit eigen oogst NN

Afrekening levering Haver Aan-  en Verkoopbureau 9 maart 194319430309 Afrekening levering Haver Aan  en Verkoopbureau NN

Dorschvergunning en Dorschbriefje 23 augustus 1943

19430823 Dorschvergunning en Dorschbriefje NN

Weegcedel Rogge 19 oktober 1943

19431019 Weegcedel Rogge NN

Bon voor zaaizaad uit eigen oogst 15 november 1943

19431115 Bon voor zaaizaad uit eigen oogst NN

Inlevering minimale hoeveelheden granen 1944

1944 Inlevering minimale hoeveelheden granen NN

 

Registratieboekje Tuinbouw 25 april 1944

1944 Registratieboekje Tuinbouw NN

 Klassificatie van en de minimale hoeveelheden te leveren granen 15 juli 1944

19440715 Inlevering minimale hoeveelheden granen Klassificatie NN

Toestemming verbouw graan Hengstakker

Toestemming verbouw graan Hengstakker NN

Toestemming verbouw graan Kamp

Toestemming verbouw graan Kamp NN

Toestemming verbouw graan Vleerakkers

Toestemming verbouw graan Vleerakkers NN

Toestemming verbouw graan Vredenheimseweg

Toestemming verbouw graan Vredenheimseweg NN

Dorschvergunning en Dorschbriefje 20 september 1944

19440920 Dorschvergunning en Dorschbriefje NN

Dorschvergunning en Dorschbriefje 13 januari 1945

19450103 Dorschvergunning en Dorschbriefje NN

Bon voor zaaizaad uit eigen oogst 1945

1945 Bon voor zaaizaad uit eigen oogst NN

 

Kasbewijs geleverde Rogge 27 juli 1945

19450727 Kasbewijs geleverde Rogge NN

Vervoerbewijs gemalen producten 12 oktober 1945

19451012 Vervoerbewijs gemalen producten NN

Kwitantie Coop Dorschvereniging 31 januari 1946

19460131 Kwitantie Coop Dorschvereniging NN

Oorlogstoeslag geleverde Granen en Peulvruchten oogst 1944 15 maart 1946

19460315 Oorlogstoeslag geleverde Granen en Peulvruchten oogst 1944 NN

Verplichte levering Rogge en Haver 22 juli 1946

19460722 Verplichte levering Rogge en Haver NN

Rekening Coop Zuivelfabriek en Korenmalerij 13 december 1946

19461213 Rekening Coop Zuivelfabriek en Korenmalerij NN

Verklaring Dorsching door machinist 29 januari 1947

Verklaring Dorsching door machinist NN

 

Klassificatie Granen 26 juni 1947

19470626 Klassificatie Granen NN

Afleverbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek 15 september 1947

19470915 Afleverbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek NN

Afleveringsbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek 1 oktober 1948

19481001 Afleveringsbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek NN

Afleverbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek 10 december 1948

19481210 Afleverbewijs Rogge aan Coop Zuivelfabriek

 

Dienst envelop Bedrijfschap Veevoer NN

Dorschkaart

Dorschkaart 2 NN