Toegankelijkheid

Archief Fam. Reinders

Oude documenten e.d.

Wat je zoal tegenkomt....

Duik eens in die oude schoenendoos en zie wat je tegenkomt. De een zal het oude troep vinden, terwijl de ander alles wil weten van hetgeen hier te lezen of te zien valt.Op de pagina's vindt u documenten uit het bezit van mevrouw C.G.J. Reinders-Harms. Zij wist dat dit mij zou interesseren en gaf mij tevens toestemming op dit op deze website met u te delen.

Huur- en koopcontracten

De stukken geven aan hoe mijn familie gronden huurde en verwierf. Op deze site kunt u ook vinden hoe Vredenheim is ontstaan. Gesproken wordt van heide rondom Grolloo. U vindt hier een koopacte waarin gesproken wordt over deze ontginning. U kunt zich voorstellen hoe de gronden vanaf Grolloo richting Amen werden verkocht, verdeeld en ontgonnen. De gronden in de koopacte betreffen ook het perceel waar nu de boerderij Vredenheim 12 opstaat.

Het bewijs van eigendom van een perceel, zich uitstrekkende van af de huidige ijsbaan aan de Vredenheimseweg tot aan Het Amerdiep bij Amen. Dit perceel is opgedeeld en doorverkocht aan verschillende boeren.

Het huurscontract voor vele akkertjes. Duidelijk is de versnippering. Onder veldnamen kunt u op deze site wellicht een en ander terugvinden.

Familie-aangelegenheden

Verder is in het archief van de familie Reinders o.a. te vinden:

Krantenknippels van familieaangelegenheden, trouwboekjes en meer.

Foto's

Enkele foto's van de familie

En onder Foto's vindt u de foto's van het schoolfeest van 1968. De foto's zijn gemaakt door de heer Anne Harms en zijn als 35mm dia's geleverd.


Mevrouw Reinders-Harms hoopt dat mensen met plezier en interesse de stukken zullen lezen.

Voor reacties wijs ik u graag op het contactformulier. Bertus Reinders

Heeft u nu ook nog van dergelijke informatie, dan doet u ons er een groot plezier mee. Neem s.v.p. even contact met ons op via het contact formulier, maar een telefoontje naar de webmaster mag natuurlijk ook.