Toegankelijkheid

Bewoners per huisnummer (tussen ~1450 en 1827)

(Voor verantwoording zie: Bewonersgeschiedenis)

 

De onder Speurwerk getoonde tabellen en het speurwerk van de werkgroep uit Grolloo naar de bewonersgeschiedenis, heeft geresulteerd in onderstaande informatie per huisnummer.

grolloo1832bewoners

 

 

88

1705 Jan Roelefs
1742 De Wed. van Remmelt Haange
1742 Jan Langejans
1754 Jan Langejans
1764 Albert Geerts wedw.
1774 Albert Geerts weduwe
1784 Geert Alberts
1794 Geert Alberts
1804 Albert Hind:
1807 Albert Holtman
1822 Albert Holtman
1827 Hendrik Holtman
1827 Hendrik Marissen

 

 

89

1705 Wolter Willinge
1742 Frerik Langejans
1754 Fredrik Langejans
1764 Frerik Langejans
1774 Frerik Langejans
1784 Hindrik Freriks
1794 Bastiaan Haange
1804 Bastiaan Haange
1807 Bastiaan Haange
1822 de wed. Batiaan Haange
1827 Klaas Haange
1827 Remmeld Haange

 

 

90

1689 Pauwel Willinge
1691 Pauwel Willinge nu de meijer
1692 Albert Willinge
1693 Albert Willinge
1694 Albert Willinge
1694 Albert Wilinge
1695 Albert Willinge
1774 Roelof Huising
1784 Roelof Huising
1794 Roelof Huisinge (Huiting)
1804 Roelf Huizing
1807 Roelof Huizing
1822 Reinder Nijmeijer
1822 Roelof HUizing
1827 Albert Nijmeijer

 

 

91

1630 Harmen Pieters scheper tot Grollen
1643 Hindrick Scheper
1654 Evert Scheper
1691 Geert Scheper
1692 Geert Scheper
1693 Hendrik Scheper
1694 Hendrick Scheper
1694 Hendrick Scheper
1695 Hendrik Scheper
1705 Jan Heijns en Harm Heijns, arm
1742 De Wed. Wijcker Willinge
1754 De Wed.Wijger Willinge
1764 Wilhelmus Davids
1774 Roelof Lantinge
1784 Klaas Hindriks Marissen
1794 Klaas Hindriks Marissen
1804 Klaas Hind:
1807 Klaas Lucas Wever
1822 Jan Heering
1827 Jan Hiens

 

 

92

1450 Geert Oestebryng
1612 Ebert Osen bryncks
1630 Jan Oestebringes
1630 Harmen Oostebringe en Beernt Sijbringe
1643 Harmen Oostebrinck
1654 Harmen Oosterbrinck
1654 Oostebrinck
1654 Harmen Sijberinge
1672 Baarelt Sybringe
1689 Jan Ooetebringe
1689 Derck Sijberinge
1691 Jan Oostebringe Timmerman
1692 Jan Oostebringe Timmerman
1693 Jan Oostebringe
1694 Jan Oostebringe
1694 Jan Oostebringe
1695 Jan Oostebringe
1705 Jan Oostebringe vrouwe
1742 Harm Lantinge, Meijer v.d. erfgenamen v.Egb.Haange
1754 Roelef Roelefs Muelmans
1764 Hindrik Oostebrink
1774 Helpregt Oostbrink
1784 Helprig Oostebring
1794 Helprig Oostebrink
1804 De wedw.Helprig Oostebrink
1807 wed. Helprig Oostebrink
1822 Jan Hagting
1827 Jan Hagting
1827 Derk Jans v. d. Veen

 

 

93

1612 Helper Hydynck
1630 KarstHijllebrants
1630 Carst Hillebrans en Jan Frijlinck
1643 Karst Hillebrans
1654 Hindrick Helpers
1654 Hendrick Helprigs oft Hillebrans
1672 Helprics Carst
1689 Jan Hilbrants
1691 Helprich Hilbrants Wedw.
1692 Helprich Hilbrants weduwe
1693 Helprich Hilbrants weduwe
1694 Helprich Hilbrants weduwe
1694 Helprich Hilbrants weduwe
1695 Helprich Hilbrants weduwe
1705 Jan Harms Scheper sijn vrouwe
1705 Carst Hilbrants
1742 Lucas Hagtinge
1754 Roelef Sijberinge
1764 Roelef Sybringe
1774 Hendrik Subringe
1784 Hindrik Sijbering
1794 Hindrik Sijberinge
1804 De wedw. H.Sijbering
1807 Roelof Hendriks Sijbring
1822 de Erven en wed. R.en H. Sijbring
1827 Hendrik Harders

 

 

94

1742 Willem Assen
1754 Roelef Huisinge op Julting
1764 Roelef Huisinge
1774 Roelof Berents
1784 Albert Sijbering
1794 Albert Sijberinge
1804 Roelof Alberts Sijbering
1807 de kinder van A. Sijbring
1822 Jan Oldejan
1827 Roelof Nij boer
1827 Hendrik Meijering

 

 

95

1612 Jannes Ham
1630 Jan Haenge
1643 Jan Haenge
1654 Jan Hainge
1654 Jan Haenge
1672 Haenge
1689 Willem Haenge
1691 Haenge
1692 Haenge
1693 Haenge
1694 Willem Haenge
1694 Willem Haenge
1695 Willem Haenge
1705 ( Egbert Haange
1742 Harm Julsinge
1754 Harm Lantinge
1764 Harm Warners.
1774 Jan Lamberts
1784 Jan Lamberts Krabben
1794 Albert Hindriks
1794 Jan Lamberts Krabben
1804 Pieter Hind: Brouwer
1804 Lambert Hoving
1807 Jan Boes
1807 Lambert Harms
1822 Lambert Krabben
1822 Klaas Klazens
1827 Jan Krabben
1827 Lambert Krabben

 

 

96

1705 Hendrick Meijer
1742 Harm Joesten
1754 Harm Joesten
1764 Harm Joesten
1774 Harm Joosting
1784 Geert Lamberts
1794 de Wedw.Roelof Hagtinge
1804 Albert Hind: Sijbering
1807 Albert Hendriks Sijbring
1822 Albert Sijbering
1827 Albert Sijbring
1827 Kamping Sijbring

 

 

97

1742 Jan Roelofs
1754 Jan en Roelefs Hagtinge
1764 Roelef Hagtinge
1774 De Weduwe Roelof Hagting
1784 De Wedw.Roelof Hagting
1794 Knellijs Harms
1804 Hind: Hagting en broers
1807 Hendrik Hagting
1822 Berent Hagting
1827 Berend Hagting
1827 Roelof Hagting
1827 Geert Arens Dekker

 

 

98

1450 Tide Wllkyng
1630 Jan Ebelen
1630 Jan Ebels met sijn broeder Arent
1643 Arent Ebelen
1654 Jan Ebelen
1654 Jan Ebelds
1672 Ebelen
1689 Berent Ebels
1691 Ebelen
1692 Ebelen
1693 Ebelen
1694 Lange Jan
1694 Ebelen nu Jan Lange Jans
1695 Ebelen nu Jan Lange Jans
1705 Jan Lange Jans, sonder obligaties
1742 Hindrik Langejans
1742 Roelof Timmerman
1754 Hindr: Helprichs
1764 Hindrik Langejans
1774 Hendrik Langejans
1784 Hindrik Langejans
1794 Hindrik Langejans
1804 De wedw. Hind: Langejans
1807 Jan Langejan
1822 Roelof Langejan
1827 Hendrik Langejans

 

 

99

1450 Hughe Wordingh
1612 Jan Woedynck
1630 Rabbe Woerdinge
1630 Rabbe Woerdinge
1643 Rabbe Woordinge
1654 Rabbe Woerdinge
1654 Rabbe Woordinge
1689 Tale Woerdinge
1691 Egbert Luddinge
1692 Egbert Luddinge
1693 Tale en Hendrik Woerdinge
1694 Tale en Hendrick Woerdinge
1694 Tale en Hendrik Woerdinge
1695 Tale en Hendrick Woerdinge
1705 Tale en Hindrick Woerdinge
1742 Willem Woerdinge
1754 Jan Luddinge
1764 Hindrik Woerdinge
1774 Hendrik Woerdinge
1784 Arent Hendriks Marissen
1794 Klaas Albers Marissen
1804 Arent Hind: Marissen
1807 Arent Hendriks (Marissen)
1822 Arent Marissen
1827 Jan Oldejans
1827 Arend Marissen

 

 

100

1827 School

 

 

101

1804 Berent Gerrits (Ratering)
1804 Jan Boes
1807 Jan Berents (Schooljan)
1822 Jan Schooljan
1827 Jan Schooljan

 

 

102

1705 Lubbert Hassels
1794 Jan Boes
1794 Roelof Brouwer
1804 Willem Geerts
1807 de wed. Willem Geerts
1807 Berent Gerrits (Ratering)
1822 Berent Ratering
1827 Berend Ratering
1827 Helprich Weersing

 

 

103

1695 Noch een scheper
1705 Jan Brevoort scheper
1742 Geert Scheper
1754 Egbert Scheper
1764 Wijger Hindriks
1764 Jan Harms Scheper
1774 Hendrik Scheper
1784 Wijgher Hindriks
1794 Hindrik Wijchers
1804 Jan Krabben
1807 Jan Krabben Scheper
1822 Helprig Weersing
1827 Hendrik Wichers

 

 

104

1450 Ter Porten
1612 Jan Ludynck
1630 Jan Luddinges
1630 Jan Luddinge
1643 Peter Loddinge
1654 Egbert Luddijnge
1654 Egbert Luddinge
1672 Egbert Luddinge
1672 Harm Luddinge
1689 Jan Luddinge
1691 Jan Luddinge
1692 Jan Luddinge
1693 Jan Luddinge
1694 Jan Luddinge
1694 Jan Luddinge weduwe
1695 Jan Luddinge weduwe
1754 Lambert Alberts
1764 Albert Lamberts
1774 Albert Lamberts
1784 Albert Lamberts Krabben
1784 Hindrik Lamberts Krabben
1794 Albert Lamberts Krabbe
1804 Lucas Krabben
1807 Lucas Krabben
1807 Klaas Hendriks Marissen
1822 Jans Boes
1827 Jannes Boes

 

 

105

1754 Willem Remmelts Haange
1764 Willem Remmels Haange
1774 Willem Remmelts Raange
1784 Willem Remmels Haange
1794 Gerrit Haange
1804 Gerrit Haange
1807 Gerrit Haange
1822 Willem Haange
1827 Willem Haange
1827 Remmeld Haange
1827 Jan Wichers

 

106

1654 Jacob Bastiaens
1689 Jan Pietere
1691 Jan Pieters
1692 Jan Pieters
1693 Jan Pieters
1694 Jan Pieters
1694 Jan Pieters
1695 Jan Pieters
1742 De Wed. van Jan Geerts
1754 De wed. Jan Geerts
1764 Jan Meijer
1774 Klaas Alberts
1774 Hendrik Alberts
1774 Aaltien weduwe van Jan Meijer
1784 Jan Strating
1794 Jan Strating
1804 Jan Strating
1807 Jan Strating
1822 Klaas Huizing
1827 Klaas Huisingh
1827 Lukas Huisingh

 

 

 

 

107

1450 Jan Egberts
1612 Jan Haselt
1630 Jan van Hasselten
1630 Jan van Hasselt, een erve
1643 Rolof Hassels
1654 Roelef Hassels
1672 Hassels
1691 Jacob Hermens
1691 Lubbert Hassels wever
1692 Lubbert Hassele wever
1693 Lubbert Haaeele
1694 Lubbert Hassels
1694 Lubbert Hassels wever
1695 Lubbert Hassels wever
1742 Hindrik Helping
1754 Helperik Hindriks
1764 Helprik Hindriks
1774 Hendrik Helpregts
1784 Hindrik Helprigs
1794 Hindrik Helprig
1804 Hind: Helprigs
1807 Hendrik Helprigs
1822 Roelof Weersing
1822 Hendrik Weersing
1827 Hendrik Weersing
1827 Gerardus Marling

 

 

108

1827 Roelof Weersing
1450 Clawes Coters
1612 Harmen Koyters
1630 Jan Coijters
1630 Jan Coijter en Jan Luddinge
1643 Jan Koiter
1654 Jan Keuiter
1654 Jan Koijter
1672 Coyters
1689 Hobe Koijters
1691 Hoobe Koijters
1692 Hoobe Koijters weduwe
1693 Hoobe Koijters weduwe
1694 Hobe Koijters weduwe
1694 Hoobe Koijters weduwe
1695 Hoobe Koijters weduwe
1705 Hindrickien Coijters
1742 Koijters
1754 Remmelt Coyters
1764 Habe Coijters
1774 Arent Dlllinge
1784 Lambert Schuiring
1794 Arent Hindriks Marisse
1794 Lambert Alberts Schuiring
1804 Geert Jans
1807 Geert Jans Veenhoven
1822 Geert Jans Kam ps
1827 Albert Barkhuis
1827 Willem Jans Veenhoven

 

 

109

1691 Jan Woltinge

1692 Jan Woltinge weduwe
1693 Jan Woltinge weduwe
1694 Jan Woltinge weduwe
1694 Jan Woltinge weduwe
1695 Jan Woltinge weduwe
1705 Roelof Huisinge, sijn broeder wegens hem
1742 Roelof Amelte
1754 Willem Assies
1754 De kinderen van Alberts Harders
1764 Wlllem Assies
1774 Weduwe Jan Assijs
1784 De wedw. Jan Assijs
1794 De Wedw. Jan Assijs
1804 Willem Assijs
1807 Willem Assijs
1822 Lambert Floris en Zoon
1827 Lambert Floris
1827 Hendrik Floris
1827 Jan Kerkhof

 

111

1630 Harmen ock scheper tot Grollen
1643 Willem Scheper
1654 Hendrik nu Peter Scheper
1691 Noch een scheper
1692 Noch een scheper
1693 Noch een scheper
1694 Jan Scheper
1694 Noch een scheper
1784 Jan Gerrits
1794 De Wedw.Jan Gerrits
1794 Jan Bloemers(er bij in huis)
1822 Jan Krabben
1827 Geert Koops
1827 Tonnis Baukes

 

112

1705 Hend. Timmerman
1705 Albert Scheper
1784 Luikien Dillinge
1784 Hindrik Everts
1794 Geert Reinders
1804 Geert Reinders
1807 Geert Reinders
1822 Jan Adams
1827 Willem Piel
1827 Jan Roelfs Meijering

 

 

 

 

110

1450 Ghert Hugesongh
1612 Jan Husynck
1612 Ebbert Husynck
1630 Arentinge
1630 Jacobinge
1630 Arent Huisingets Willinge
1630 Jacob Huisinge
1643 Rolof Huisinge
1643 Jacob Huisinge
1654 Jacop Husijnge
1654 Roelef Huisinge
1654 Jacob Huisinge
1654 Roelof Huisinge
1672 Arent Huisinge
1672 Jan Huisinge
1689 Roelef Huijsinge
1689 Albert Huijsinge
1691 Albert Huijssinge
1691 Rerck Wever
1691 Aerent Huijssinge
1692 Albert Huijssinge
1692 Derck Wever
1692 Aerent Huijssinge
1693 Albert Huijssinge
1693 Derck Wever
1693 Aerent Huijssinge
1694 Mense Huijsinge
1694 Arent Huijsinge
1694 Mense Huijsinge
1694 Aerent Huijssinge
1695 Mense Huijssinge
1695 Aerent Huijssinge
1705 Mense Huisinge
1705 Arent Huisinge
1742 Albert Huisinge
1742 Jan Luddinge
1754 Beerent Harms
1754 Lucas Huisinge
1764 Beerent Harms
1764 Hindr.Langejans wedw.
1764 Lucas Huisirige
1774 Lukas Huising
1784 Albert Huisinge
1794 Albert Huisinge
1804 Albert Huising
1804 Arent Reinders
1807 Albert Huizing
1807 Berend Bruins
1822 Hendrik Herders
1822 Albert Huizing
1827 Jan Hilberts
1827 Hendrik Hilberts
1827 Albert Huizingh
1827 Lambert Niemeijer

 

 

113

1705 Jan Pieters
1742 Jan Scheper
1754 Jan Scheper
1764 Jan van Ringen Scheper
1794 Hindrik Evers en Zoon
1794 De Oosteresche Scheeper Bouke
1804 Bouke Tonnis
1807 Bouke Tonnis Scheper
1822 Geert Koops
1827 Bouke Tonnis
1827 Hendrik Baukes

 

115

1689 Hendrick Willinge
1691 Hendrick Westebringe
1692 Hendrick Westebringe
1693 Hendrick Westebringe
1694 Hendrick Westebringe
1694 Hendrick Westebringe
1695 Hendrick Westebringe
1705 Frerick Jans
1754 Wilhelmus Davids
1754 Jacob Ties
1764 Harm Lantinge
1764 Pieter Jans van Dalen
1774 Jan Gerrits
1774 Pieter van Dalen
1794 Lambert Wijchers
1804 Cornelis Harms
1807 Kornelis Harms
1822 Kornelis Heuker
1827 Kornelis Heuker
1827 Jan Heuker

 

 

 

 

114

1450 Jan Westebryngh
1612 Wyllum Westerbrynck
1630 Wijllem Westebringe
1630 Willem Westebringe
1643 Rolof Westebrinck
1654 Roelef Westerbrijncks
1654 Roelof Westebringe
1672 Roeloff Westerbrinck
1672 Jan Westerbrinck
1689 Willem Westebringe
1691 Willem Westebringe
1692 Willem Westebringe
1693 Willem Westebringe
1694 Willem Westebringe
1694 Willem Westebringe
1695 Willem Westebringe
1705 Willem Westebringe, Remmelt Coijters wegens hem
1742 Roelof Westebrink
1754 De peter Westenbrinks
1764 Peter Westenbrinks wed.
1774 De Weduwe Roelof Pieters Westerbrlnk
1784 Jan Pieters Westebring
1794 Jan Pieters Westebrink
1804 De wedw. Jan Pieters (Westebrink)
1807 wed. J.P. Westerbrink
1822 Roelof Lukas
1822 Bauke Tonnis
1827 Jan Boer (vertr. 1-5-1827)

 

 

116

1822 de wed. Klaas Kamping
1827

 

 

117

1804 Roelf Jans
1807 Roelof Jans
1822 Willem Kamping
1827 Willem Kamping

 

 

118

1774 Wijgger Hendriks
1804 Klaas Willems
1804 Hind: Wijchers
1807 Claas Camping
1807 Hendrik Wijchers
1822 de wed Geert Reinders
1827 Willem Kamping

 

119

1450 Wolter Campinghhus
1630 Jan Campinge
1630 Jan Campinge
1643 Jan Campinge
1654 Jan Kampijnge
1654 Jan Campinge
1672 Campinge
1689 Jan Campinge
1691 Campinge
1692 Campinge
1693 Campinge
1694 Campinge
1694 Campinge
1695 Campinge
1705 Bastiaan Haange
1742 Claas Haange
1754 Willem Claas Haange
1764 Wille
1794 Claas Willems Haange
1804 De wedw. H.Krabben
1807 de wed. H. Krabben
1822 Hendrik Krabben
1827 Luichien Krabben
1827 Hendrik Krabben

 

 

120

1691 Roelef Hilbrants
1692 Roelef Hilbrants
1693 Roelef Hilbrants
1694 Roelof Hilbrants
1694 Roelef Hilbrants weduwe
1695 Roelef Hilbrants weduwe
1705 Jan Otten
1742 Gemt op Otten
1754 Albert Brands
1754 Jan op Otten
1764 Wolter Joesten
1774 Geert Lamberts
1774 Weduwe Reinder Geerts
1784 Geert Reinders
1794 Lense Jans (Heuker)
1804 Jan Hindriks
1807 Jan Hendriks
1822 Hendrik Berens
1827 Hendrik Berends

 

 

 

 

121

1450 Hillebrant van Halen
1612 Rolof Hylbrants
1630 Jan Hijllebrants
1630 Jan Hillebrans
1643 Jan Hillebrans
1654 Jan Hilbrants
1654 Jan nu Roelof Hillebrans
1672 A1bert Hilbrants
1672 Roeloff Hilbrants
1689 Karst Hilbrants
1689 Jacob Talen
1691 Tale Hilbrants
1691 Albert Hilbrants
1692 Tale Hilbrants
1692 Albert Hilbrants
1693 Berent Hilbrants
1693 Albert Hilbrants
1694 Berent Hilbrants
1694 Albert Hilbrants
1694 Berent Hilbrants
1694 Albert Hilbrants
1695 Berent Hilbrants
1695 Albert Hilbrants
1693 Albert Hilbrants
1694 Berent Hilbrants
1694 Albert Hilbrants
1694 Berent Hilbrants
1694 Albert Hilbrants
1695 Berent Hilbrants
1695 Albert Hilbrants
1705 Albert Hilbrants
1742 De Wed. van Jan Brants
1754 Roelef Jans Hilbrands
1754 Hindrik Jans Hilbrands
1754 De Wed: Hindrik Langejans
1764 Jan Hagtinge
1764 Hindrik Hilbrands
1774 Roelof Hilbrants
1774 Hendrik Hilbrants
1784 Beerent Roelofs Hilbrants
1784 Hindrik Hilbrants
1794 Geert Joesten
1794 Hindrik Annen
1804 De wedw. Geert Jacht
1807 de wed. Geert Joesten
1807 Hendrik Jans
1822 Roelof Nijboer
1822 de wed. Geert Joesten & zoon
1827 Reinder Nijmeijer
1827 Reinder Kamping

 

122

1827 Jan Henrik Barkhof