Toegankelijkheid

Onderwijzers ontevreden

Onderwijzers zijn wel eens vaker ontevreden. Wie niet? Maar toch, soms zijn er zaken die toch redelijk te verklaren zijn. Verplaats je maar eens in die onderwijzer is Grolloo aan het begin van de vorige eeuw. Je mag dan hier en dan daar mee-eten en je slaapt ook nog ergens bij iemand in het dorp. Tijden verandeen en u mag zeggen of ze beter zijn geworden.....

In Het Volk van 3 november 1917 lezen we het volgende bericht:

Plattelands-toestanden. In den raad van Rolde kwam o.m. aan de orde de salarisverhooging der onderwijzers. Twee onderwijzers uit Assen waren bij den burgemeester geweest en hadden dezen voorgerekend dat een salaris van f 600 beslist onvoldoende is om rond te komen. B. en W. voelden dan ook wel voor verhooging, maar uit den raad kwam verzet. "De heeren Huizing en Schuring betoogden", lezen we in het "Dr. Volksbl.", "dat f 600 wel hoog genoeg is. Dat de onderwijzers(essen) zooveel kostgeld moeten betalen is hun eigen schuld, zij stellen ook zulke hooge eischen. Ten slotte wil niemand ze meer in den kost hebben. Als staaltje werd o.a. aangehaald, dat de onderwijzer in Grollo weigerde om met zijn kostbaas in dezelfde bedstede te slapen".

Ten slotte kregen de onderwijzers echter toch hun verhooging.

19171103-krant-Het-volk-school