Toegankelijkheid

 

Hieronder twee pagina's met opvoeringen naar aanelding van de gemeentelijke herindeling. De optredens in Grolloo waren in het Grollerholt, een toepasselijke plaats wanneer het gaat over bestuurlijke veranderingen als deze. De geschiedenis brengt dan toch een bijzonder sfeer met zich mee.

 


Uit het archief van mevrouw C.G.J. Reinders-Harms komt ook het volgende:

T. Reinders heeft meegespeeld in een voorstelling, geschreven en geregiseerd door Jans Stoffers (Ekehaar) ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Rolde naar aanelding van de gemeentelijke herindeling. De gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde gingen de gemeente Aa en Hunze vormen. Er werd in de verschillende dorpen opgetreden en uit verschillende dorpen deden inwoners mee.

In onderstaande weergave van de documenten zijn telefoonnummers en adresgegevens van de deelnemers verwijderd.

 

TUSSEN GISTER EN MORGEN

Deelnemers:

ROLDE;
Andries Oosting 
John Hofsteenge
Jantje Hofsteenge
Homme Hof
Tinie Kwant
Anne.Baas
Betsie Klein Langenhorst tel. 242157

BALLOO;
Trijnie Klein
ArendSmeenge
Jantje Harms
G.Dries

BROEKSTREEK;
Alie Tjassens
HenkWolf
T.Hilbrands
WillemPopken

GROLLOO;
Rennie Oldejans
Tieme Reinders
Hannie Nijmeijer
Marchien Hoven

SCHOONLOO;
Lensinus Beijering
Jan Holt

Muzikale leiding; K. Waldus
Tekst en regie; Jans Stoffers

 

Het spel:

TUSSEN GISTER EN MORGEN
[de Roldenaren komen al pratend op]

1. Nou het is me wat moois, as dit deur giet he, is Roal, Roal niet meer.
2. Daor he'j geliek an, oens volk zeden ok al, dat zult ze wel in Den Haag bedaacht hebben, dat komp niet van 't gemeentehoes. Dit komp van hoogerhaand.
3. Ja, van hoogerhaand.
4. Nee as dit van 't gemeentehoes kwam, waren ze daor mooi dom bezig.
1. Nou wat dat betreft ..... , ik zal zo zeggen ..
2. Dat geleuf ik niet, je kunt wel is wat van oenze ambtenaoren zeggen, mor ze zaogt zichzulf de poaten niet under de stoel vot.
4. Natuurlijk niet,mor heij wel is bedaacht, da'j straks niet meer eem op de fiets of lopend hen 't gemeentehoes kunt, dan moe'j hen Gieten.
3. Ja, hen Gieten.
1. Ja, en je kent der ok gien meens meer, daor stao'j straks veur 't loket te meneren, of te juffrouwen en dan.
2. Mor wacht is eem, wij hebt toch de aandere dorpen.
4. Hebt ze wel bericht had, en 't is toch wel veraovond.
3. Ze hebt bericht had, en 't is vanaovond.
4. 't Is toch eigenlijk te gek he, vanoet de oaldheid heb wij altieding een veuranstaond dorp west, met zeggenschap in dingspel en kerspel.
1. Volgens mij komp der volk an
2. Het bint de Baller.
4. Mooi, dan is 't wel vanaovond.
3. Het is vanaovond.
6. Goeie dag volk, je waren der al
[begroeten elkaar, geen handschudden]
1. Ja, wij bint der al eem.
2. Wij hadden al een toertie waacht.
5. Wij bint tch wel op tied
4. Jawel heur, de rest mot ok nog kommen.
7. Ach man, wij mussen is weer op Arend wachten, die stun nog in de grond te vreuten.
8. Ja, de laansmeters waren niet te laot,zo as zo vaok.
6. Schei is oet, wel komt der aol, wel heij nog meer neugt.
1. As ik 't goed begriep, komt ze almaol, alle dorpen.
3. Alle dorpen.
4. Van mij mogt die aandren wel wat an maoken, ik hebt kaold.
6. Ja, wel bedenkt zuks ok, vergaodern in december in de Ballerkoel.
1. Nou Andries daacht, dat het misschien goed zul wezen urn net as eerder, gezamelijk under de ekkels bij mekaor te kommen.
3. Ja, dat daacht ik, dat leek mij goed.
2. Daor komp de rest, 0 nee, 't bint der mor
4. Het bint de Broekstrekers
5. Het vaalt mij met dat ze komt, ze trekt meer op Assen as op Raol; Goeiedag volk, fijn dat der bint, het begunt kaold te worden [begroeten elkaar]
10. Ach man, ik kun de auto niet kwiet,daorum duurde 't ..
11. Mussen jij rieden dan met 3 kerels bij je
11. Ja, wij laot oes rieden
12. JA, Eekhaor is niet naost de deur, wij kunt niet lopend of.
2. Nee, en je daachten natuurlijk laot Alie mor rieden, want wij kriegt vast nog wel een borrel
13. Daor heij geliek an, en a'w gienend kriegt,koop wij een
8. Aah, daor kompt de Groller an, en zie is, ze bint met zien 4.
7. Nou, 't zal mij verwondern of ze 't underling ok eens bint. Moj, of eh goeienaomd kan 'k beter zeggen.
14. Ja, 't is aomd, dat is zeker.
1. He'j nog wat van Schoonloo heurt, kompt ze ok.
15. Nee, niks van heurt, mor dat zeg niks.
16. Ja, ik heb der nog wel wat ver heurt, want ik was bij Hofstee in de slieterij, nou en daor was Leentje van Lensinus ok net, en toen he'w t der nog eem over had.
2. Waor he'j 't over had ....
16, Nou, dat het eigenlijks wat is, met die draank en zo tegenwoordig, het begunt net een borrel en het eindigd met de buurvrouw.
17. De Schoonlo'er bint der ok.
16. Zie wel, ik zee't wel, he.
4. Mooi volk, mooi da'j der bint.
3. Ja, hiel mooi da'j der bint.
18. Aj't wiedste wegwoont, heij 't langste wark met 't rei¬zen.
15. Je kunt ok eerder weg gaon.
19. Ja, mor wij daachten, wij hebt zo vaak op Raol wacht, laot Raol nou mor eem op oens wachten.
2. Och, och, wat een idee, ik har inussen wel blaosontsteking oplopen kunt.
18. Ach wel nee mens, mor wij wurren nog eem ophollen en natuurlijk net op 't moment da'w vot wollen.
19. Het was mor een grappie, mor e wat zal der gebeuren, want 't is kaold hier.
4. Nou, ik daacht dat het het beste was .as Andries dat is eem oetlegde, het was zien idee, ik zol zeggen, al is't kaoldi Gao der eem bijzitten [gaan zitten].
2. Vooruit Andries, vertelt mor wat der gebeuren mot.
3. Nou volk, in de eerste plaots bin wij van Raol bliede da'j de meujte nummen hebt um hier hen te kommen.
17. Niks gien bizunders, dat hadden je veur oens toch ok daon.
3. Ik denk dat elk en ien hier het tegenstied dat oense gemeente opdoekt wordt.
15. Zul dat wel zo wezen bij oens in Groll
14. Ja, ik denk dat wij daor niet allemaol geliek overdenkt.
17. Daor denk wij zeker niet geliek over.
2. Nou, het is toch belachelijk
3. Ho is eem, ho is eem, ik denk dat het goed is um allemaol te laoten heuren wat je der van vindt.
4. Raol, wil Raol blieven, dat is logisch
1. Je bedoelt, gemeente Raol ..
4. Ja, dat bedoel ik.
3. Wat vindt de buren van Ball der van
5. Nou eh,ja, wat za'k zeggen
6. Niks netuurlijk, wij hebt overlegd dat Arend het woord doen zul.
7. Waorum Arend
6. Umdat jij de snuit altied al los hebt.
8. Wel volk, wij vindt het natuurlijk ok jammer, mor wat zu'j der an doen.
3. Daor kom ik nog eem op terug.En de Broekstreek
10. Wij hebt het der op de plattelandsvrouwen lest nog over had, en elk ...
11. Kiek bij oens lig dat zo, Assen lig net zo dicht bij as Raol, mor de gemeente Assen is veul te duur, en eh met Roldermarkt vuul wij oens altied arg tot Raol angetrokk'n. Of niet.
12-13 Met Roldermarkt, ja, natuurlijk
3. En Groll, wat vindt ze in Groll der van
16. Nou, bij de melkboer heb ik wel heurt .....
17. Dat Groll veur en tegen is. Mor ien ding is zeker, van oens har dit alles niet gebeuren heuft.
15. Nee, almaol flauwe kul, mor ja, meneer zal't wel weer regelt hebben.
16. Welke meneer bedoel je Marchie
3. Mooi en nou Schoonloo nog, wat vindt Schoonloo der van
19. Ja, nou Schoonloo nog. Schoonloo lig net zo dichtbij Borger as bij Raol, en Westerbork is ok niet wied.
18. Nee, en daorum vin wij ok dat met Schoonloo best is wat meer rekening hollen mag worden, en toch vin wij ..
19. Ja, wij vindt dat wij het liever zo laoten hadden as het was
3. Mooi, dan bin wij het eigenlijk eens. Nou volk, ik heb lest is wat lezen over de kracht van de geest, en daorum wol ik je vraogen urn met mij te proberen de bestuurders van vrogger op te roepen.
2. Zo hard kan gien meens schreeuwen
1. Ach wicht, dat bedoelt e toch niet
4. Het wordt dus een soort seance
5. Wat is dat
15. Dat is spiritisme
16. Dan ku'j de taofel laoten daansen.
6. Nou, wij mugt zelf wel daansen, ik bin verkleumd
10. Giet mij net zo
3. Nee volk, dat is niet neudig, ik stel veur da'j mekaor een haand geeft, ja zo, en da'j nou allemaol an Raol van vrogger denkt
6. Ik denk allen an mien kaole voeten.
7. Hol je toch stil
3. JA, zo, hol vast die gedachte, hol vast
[blijven zo zitten ..... dan verschijnt Homan]

 

HOMAN

Mien naom is Homan, schulte van Raol.
Mien woord was wet, ik was 't gezag.
Kom an volk, maok niet zo'n kabaol
vandaog is 't een beizundre dag.
Al is het swaorenmaondag niet
toch kwamen wij hier bij mekaor,
tezaom as in verleden tied.
En dat is goed, het dot mij deugd
dat iedereen op dizze stee,
die deur oens aolden oens is laoten,
en liek zo as men vrogger dee
saom komp urn kwesties te bepraoten.
'k zie 't volk van Raol, Deurze en BalI
't volk van Ieghaor, het volk van Aoman,
En daor zit Groll en ok Schoonloo.
Gelukkig bint ze weer te saomen
want dat is goed, het dot mij deugd,
dat elk hier is, die Raol hef neugt.

An mij is je probleem bekend
Ok mij dot zeer te moeten heuren
Dat Raol niet meer de toon angef
mor undereel van groter wordt.
Zuks wat is warkliek te betreuren
Het is precies as in 't verleden
hoe meer, hoe groter, hoe meer macht.
Toch kan ik in dizze zaok niet raoden
want ik beheur tot dat gezag,
dat net as vrogger nou nog heden
vanoet elders hier bestuurde.
Mor volk as ik je raoden mag
gao wieder terug in het verleden.
Vraog het de Bisschop, iens hier heer
dat was een man met zekerheden,
want ok al giet dat nou niet meer
hij was de baos, hij har de macht,
over Drente, laand en volk
weur zo hij zee, van boven leidt
hef onbewust, deur zien bestuur
het zaod van oenze eendracht zeijt.
Mien tied is um, ik moe nou gaon
hiel wied terug, vanwaor ik kwam.
Mor mien gevuulens, die blieft hier
Mien hart beheurt an 't Drentse laand
en in' t bijzunder toch an Raol
Ik wens dat Raol aaijt Raol mag blieven
Het allerbeste, allemaol.

 

BISSCHOP

Ik ben uw bisschop, heer en meester.
Met macht, van bovenaf verkregen
Geroepen, aan de tijd ontstegen
sta ik hier in t drentse land .
Waar noch mijn macht,
en noch mijn zegen
mij hoeden kon voor trammelant.
Want achterdocht en arglistig,
uw eigenschappen, mij bekend
Maakte ‘t besturen haast ondoenlijk.
Het drens gevoel dat nimmer went
voor mensen die van buitenkomen,
dus ook voor mij, ik kwam van her.
Werd mij daardoor de lust ontnomen,
u te bestalen met mijn ster.
Want ik was macht.
Doch ontoegangklijk was uw hart,
glijk uw gebied.
Uw afstand tot mijn kerk gerekend
wasver, en toen al in t verschiet
lag de breuk die eens moest komen.

't Probleem van u om een te worden
met andren uit hetzelfd gebied,
't geen u wantrouwd,
en waarachtig't is niet veranderd,
net als toen.
Gelijk een varken zich laat sturen,
moet men bij u hetzelfde doen!
Het nieuw gebied tussen twee stromen,
tesaam gevoegd door vreemde hand,
dit land van struik en eikebomen
van ruigte, ven en heideland.
Dit land is u.
Voorwaar k zeg u: “Weest niet bevreest”.
In uw cultuur en in uw denken
in t handelen het allermeest,
Het hoeft niet saamgevoegd te worden,
WANT U BENT ALTIJD EEN GEWEEST.

 

DE TIED

Ik bin de tied van 't Drentselaand
Bin hier vanof de eerste dag.
Vanoet de stilte van het niks
Tot an vandaog'
En zal hier altied wezen.
Ik bin geen toekomst, geen verleden'
Loop niet terug en niet veuroet
Bin het moment, ik bin het heden.
Zolang ik bin, hef men probeert.
Um mij te zetten naor heur haand.
Meestal tot veurdeel van zichzolf.
Ok hier in 't kleine Drenthelaand
Wil men de tied stil laoten staon
Um daormet gister vast te holden.
Mor gister volk, dat giet toch niet
Want gister is verleden tied.
Zoals het vallend blad vergiet tot humus en tot veen
Zo zal de meensheid in de tied
Het nutte van zichzelf eens zien.
Want zoals 't kleine rümegie
Zien waoter brengt hen zee
Zo hebt de kleine meenskies ok
In 't grote plan heur stee.

Der is één laand, dat is de eerde
Der is één volk, dat is de mens,
die dat verget kent niet de weerde
van de liefde. De grens
van hebben en van hollen
wordt aaj't verslaogen deur de tied.
Allèn 't bezit van echte liefde
die kent die tiedsbegrenzing niet.
Want mensen bint mor iele dingen
het meest is grootsheid, waoter, lucht,
en 't körte leven is as de vlucht, van zeepbel
op het punt van springen.
Dus as ik jullie raoden mag
Hang niet an gister, want de dag
die west is, is veurbij.
Mor elke mörgen is weer neij, veur iedereen
die echt wil leven.
Daorum laot dizze raod je geven
In 't locht van mij, van mij, de tied
bestaot hiel veul problemen niet.


Uit het archief van mevrouw C.G.J. Reinders-Harms komt ook het volgende:

Ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Rolde naar aanleilding van de gemeentelijke herindeling heeft Henk Zeelenberg een aantal gedichten geschreven. Deze werden opgevoerd door leden van de toneelverenigingen, Spelgroep De Pol, Tot Ons Genoegen en UNEA. Het gebeuren vond plaats in het Grollerholt.

De gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde gingen de gemeente Aa en Hunze vormen. 

 

Eise van aandacht veur de kleine dörpen

Deelnemers:

 

GROLLOO;

Spelgroep De Pol

Tot Ons Genoegen

SCHOONLOO;

UNEAJan Holt

Tekst en regie; Henk Zeelenberg

Het boekje is geillustreed en gemaakt door Bertus Reinders

Download hier het boekje