Toegankelijkheid

De vrijheidsboom te Grolloo

door W. Houtman (ongeveer1995) 
tekst en foto uit een door Henk Meems aangeleverd krantenartikel


Het is vrij algemeen bekend, dat op 4 mei 1948 op de Kerkbrink te Rolde een oorlogsmonument is onthuld. Sindsdien vindt hier immers de jaarlijkse Nationale 4 mei-herdenking plaats.

Vergunning voor planten van een boom

Minder bekend is, dat de waarnemend burgemeester van Rolde, O. Nijenhuis, op 9 mei 1945 aan de predikant van de Nederlands Hervormde gemeente van Grolloo vergunning verleende tot het planten van een boom op gemeentegrond ter herinnering aan de bevrijding van ons land van de Duitse overheersing.

Geen hinder voor tramlijn

Dit onder voorwaarde, dat de boom op een zodanige plaats zou worden geplant, dat bij het volgroeid zijn de takken geen hinder zouden kunnen opleveren voor het verkeer 'noch over den kunstweg, noch over de tramlijn'. De boom werd geplant tijdens het bevrijdingsfeest te Grolloo op zaterdag 13 mei 1945 en ds. J. van Leeuwen hield er een toespraak bij.
Verdere sprekers waren gemeentesecretaris J. Hofkamp namens het gemeentebestuur en de heren Essing en Abbingh, respectievelijk hoofd der school en voorzitter van de oudercommissie.

De vrijheidsboom, een rode beuk, die indertijd werd geleverd door boswachter Meutstege, staat op de noordwestelijkehoek van de Hoofdstraat en Middenstreek.

Vergeleken met vijftig jaar geleden zijn de rollen thans omgedraaid: de boom zal absoluut geen hinder ondervinden van de tram.

Vredesboom

De Bevrijgingsboom, een rode beuk, staat in Grolloo op de noordwestelijke hoek van de Hoofdstraat en Middenstreek.