Toegankelijkheid

NSB stempel

Via Albert Lammers kregen we onderstaande informatie toegestuurd over zijn grootvader Jan Langejans Sijbring. Het gaat hier om brieven die geschreven werden door notabelen/inwoners van Grolloo in 1945 en die zich in de akte van Alberts grootvader  bevonden.

Hij werd in April 1945 gearresteerd en opgesloten in Westerbork, omdat hij gedurende ongeveer een jaar sympathiserend lid van de NSB was geweest.
In de oorlogstijd woonde hij achter op de Amerweg, de boerderij die later door Herma Bronsvoort werd bewoond en daarvoor (midden 60er jaren) door Lukas Seunninga werd gehuurd.(Amerweg 60)
Albert heeft de brieven gescand en opgestuurd. Het zijn belangrijke tijdsdocumenten.

Jan Langejans Sijbring.

De brieven zijn afkomstig uit het Archief Bijzondere Rechtspleging betreffende Jan LANGEJANS SIJBRING, geb. 26 mei 1913. Hij was gewoon dienstplichtige van de lichting 1933 uit Gem. Rolde onder nummer 93 (oorspronkelijk bij het 1e Regiment Infanterie). Tussen 25/08/1939 en 26/05/1940 was hij terug in werkelijke dienst bij de Staf II van 25e Regiment Infanterie. Het bataljon behoorde tot de Groep Utrecht en ging op 11 mei 1940 naar Rotterdam waar ze het bombardement meemaakten.

(bron: Landmacht, Sectie Militaire Geschiedenis - MPC 58 A, Postbus 90701, 2509 LS 's Gravenhage).
Informatie over zijn dienstplicht verkregen van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel te Kerkrade. Aanvraag door Albert ingediend 11/06/1998 en antwoord ontvangen op 12/11/1998.

Bijgesloten twee stukken uit het Archief Bijzondere Rechtspleging betreffende mijn opa, Jan LANGEJANS SIJBRING, geb. 26 mei 1913. Hij was gewoon dienstplichtige van de lichting 1933 uit Gem. Rolde onder nummer 93 (oorspronkelijk bij het 1e Regiment Infanterie). Tussen 25/08/1939 en 26/05/1940 was hij terug in werkelijke dienst bij de Staf II van 25e Regiment Infanterie. Het bataljon behoorde tot de Groep Utrecht en ging op 11 mei 1940 naar Rotterdam waar ze het bombardement meemaakten.

 

 

JLS 2

 

 

JLS 1