Toegankelijkheid

Wederopbouw boerderijen Grolloo

Bron: Het Meertens Instituut

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 8000 boerderijen verwoest. Na eerste verwoestingen in 1940 (met name in de Grebbelinie) gingen de meeste boerderijen tijdens gevechtshandelingen en bombardementen in de twee laatste oorlogsjaren verloren (vooral in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland). Het Bureau Wederopbouw Boerderijen, een overheidinstelling, was vanaf juli 1940 verantwoordelijk voor de wederopbouw van de verwoeste boerderijen. Het liet boerderijen in regionale vormentaal bouwen die een moderne agrarische bedrijfsvoering toelieten. Veel wederopbouwboerderijen dragen een gevelsteen met een uit het vuur springende leeuw.

 

De databank bevat informatie over de nog tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wederopgebouwde boerderijen: plaats en straat (adres uit de tijd van de wederopbouw, geen actueel adres), naam van de toenmalige eigenaar, naam van de architect, datum van de tekeningen die gemaakt werden voor de wederopbouw. De tekeningen liggen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De databank geeft geen volstrekt volledig beeld omdat slechts de wederopbouwboerderijen zijn opgenomen waarvan tekeningen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liggen.

 

Op het Meertens Instituut wordt op dit moment onderzoek verricht naar de wederopbouw van boerderijen onder de titel 'Erfenis van het verlies? Wederopbouwboerderijen en de culturele omgang met traditie, modernisering en de Tweede Wereldoorlog'

 

Redactie: In het artikel over de Rolder Post is meer te lezen over de bevrijding en de boerderijbranden. https://oldgrol.nl/joomla3/geschiedenisboek/rond-de-oorlog/rolder-post-12-april-1947

 

Schoonloerstraat 13, Grolloo
Adres: >Schoonloerstraat 13
Plaats: Grolloo
Gemeente: Rolde
Architect: J. Boelens Kzn.
Datum tekening: 16-01-1951
Naam eigenaar: H. Meiringk

 

 

Schoonloerstraat 20, Grolloo
Adres: Schoonloerstraat 20
Plaats: Grolloo
Gemeente: Rolde
Architect: J. Boelens Kzn.
Datum tekening: 01-12-1947
Naam eigenaar: K. Veenhoven